YSK - TBMM

YSK - TBMM

Siyasi Partilere İlişkin Esaslar Nelerdir?


Ticari faaliyette bulunmazlar Yabancı yardımı yasaktır Eski Türk devletlerinin bayrak ve flamalarini kullanamazlar Diktatörlük savunulamaz Suç işlenmesine teşvik edemez.Anayasa Mahkemesi Kararıyla Kapatılan Siyasi Partinin Bütün Malları Nereye Geçer?

Hazine'yeSeçim Suçlarından Doğan Kamu Davası, Seçimin Bittiği Tarihten İtibaren Ne Kadar Süre İçinde Açılmadığı Takdirde Kovuşturma Yapılamaz?

Altı (6) ayKapanma Kararı Alan Siyasi Partinin Tüzel Kişiliği Ne Zaman Sona Erer?

Büyük Kongrenin kapanma kararı aldığı tarihte sona erer.Siyasi Partilerin Kesin Hesaplarına Ait Bilgilerin Belgelendirilmesini Hangi Kurum Her Zaman İsteyebilir?

Anayasa Mahkemesiİlgili Kanuna Göre Siyasi Partilerin Makbuz Dip Koçanlarını Saklama Süresi Ne Kadardır?

Anayasa Mahkemesi'nin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren beş (5) yıldır.Önseçimde Aday Olanlar, Müşahit Sıfatıyla Sandık Başında Bulunabilirler Mi?

Hayır, bulunumazlar. 2820 sayılı Siy. Par. Kan. md. 45Türkiye’de Gizli Oy Açık Sayım İlk Olarak Ne Zaman Yapılmıştır?

1950