EGM Pomem

EGM Pomem

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Hakkında Bilgi Veriniz.


Türkiye 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° – 45° Doğu meridyenleri arasında ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda ve orta kuşakta kalan bir ülkedir.


Yüksek Mahkemeler Hangileridir?

 Anayasa Mahkemesi,  Yargıtay,  Danıştay,  Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, (16 Nisan Referandumu ile Askeri Mahkemeler Kapatıldı)  Uyuşmazlık Mahkemesi


2018 Yılı Cannes Film Festivali Ödülleri Kapsamında Altın Palmiye Ödülüne Layık Görülen Film Hangisidir?

ManbikuKazoku (Bir Aile İşi) Filmin yönetmeni:(Kore-Eda Hirokazu)


Dna Nedir?

Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır


Bileşik Suç Nedir?

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeni ile tek fiil sayılan suç bileşik suçtur.


22 Mayıs 2018 Tarihinde Göreve Getirilen New York Menkul Kıymetler Borsası Nın 226 Yıllık Tarihinin İlk Kadın Başkanı Kimdir?

StaceyCunningham


Kayyum Nedir? Görevleri Nedir?

Kayyum, usulsüzlük yapıldığı belirlenen özel kurumlara ve şirketlere devlet el koyduktan sonra atanan yöneticidir. Kayyum, mahkeme tarafından atanır. Kayyum olarak atanan kişiler, makamlarının kendilerine verdiği yetki ve görevler dâhilinde çalışmalarını yapar. Kayyumun görevi, şirket ya da kuruluşun suç unsuru mahkeme kararıyla sabit olana kadar ya da söz konusu kuruluş, suçlamalardan aklanana kadar bulunduğu şirketi ve kurumu yönetmektir. Kayyum olan kişi, bu kapsamda her türlü kararı alarak uygulamaya geçirmek, yeni yönetimi belirlemek, suçlamalara konu olan faaliyetler varsa bunları sonlandırmakla görevlidir.


Küreselleşme Nedir?

Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir. Dünyanın birleşik hale gelmesi, tekdüze dinamikler ile oluşan bir süreç değildir. Çünkü küreselleşme, ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlu bir süreçtir.


Pastoral Amerika Adlı Kitabıyla Pulitzer Ödülü Ne Layık Görülen 22 Mayıs 2018 Tarihinde Vefat Eden Amerikalı Yazar Kimdir?

Philip Roth


Özelleştirme Nedir?

Özelleştirme; Mal ve hizmet üreten birimlerin mülkiyetinin ve yönetiminin, kamu sektöründen özel sektöre devredilmesidir. Özeleştirmenin başlıca amaçları; ekonomideki verimliliği arttırmak, serbest piyasa ekonomisinin gelişmesini sağlamak, hazine ve kamu kuruluşlarına ek fon sağlamak, kamu sektörünün dış finansman ihtiyacının en aza indirgenmesinin sağlamaktır