Zabıta Memurluğu Mülakatları

Zabıta Memurluğu Mülakatları

‘‘Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır.’’ atasözünü açıklayınız.
“Eski çamlar bardak oldu.” deyimini açıklayınız.
“Açık yaraya tuz ekilmez.” atasözünü açıklayınız.
Zabıta teşkilatı hangi bakanlığa bağlıdır?
Kaputulasyonlar e zaman kaldırıldı?
Kosova bağımsızlığına ne zaman kavuşmuştur?
“Acele işe şeytan karışır.” atasözünü açıklayınız.
“Sana vereyim bir öğüt: Kendi ununu, kendin elinle öğüt.  atasözünü açıklayınız.
Güneş yıldız mıdır, gezegen midir? Kısaca açıklayınız.
Nobel ödülü hangi alanda verilmektedir?
“Aba altından sopa göstermek” deyimini açıklayınız.
“Irmaktan (çaydan, dereden) geçerken at değiştirilmez. ’’ atasözünü açıklayınız.
“Öfkeyle kalkan zararla oturur.” atasözünü açıklayınız.
“Rüzgâr eken fırtına biçer. ” atasözünü açıklayınız.
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. atasözünü açıklayınız.
“Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. ’’ atasözünü açıklayınız.
Belediye zabıtasının Trafikle ilgili görevleri nelerdir?
“ İğneyi kendine, çuvaldızı ele batır.  atasözünü açıklayınız.
Akıl yaşta değil, baştadır. atasözünü açıklayınız.
“Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez.” atasözünü açıklayınız.
“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözünü açıklayınız.
KKTC cumhurbaşkanının adı nedir?
Bir memur en fazla kaç defa istifa edebilir?
“Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.” atasözünü açıklayınız.
Niğde üniversitesinin yeni adı nedir?
Getto nedir?
“Katıra “baban kim?” demişler, “dayım attır” demiş.” atasözünü açıklayınız.
‘‘Arpa eken buğday biçmez.’’ atasözünü açıklayınız.
Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır. atasözünü açıklayınız.
Fas ın başkenti?
Demir nemden, insan gamdan çürür. (Duvarı nem, insanı gam yıkar) atasözünü açıklayınız.
Kanun teklifleri kimler tarafından verilir?
‘‘Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.’’ atasözünü açıklayınız.
Su uyur düşman uyumaz. atasözünü açıklayınız.
“Çorbada tuzu bulunmak.” deyimini açıklayınız.
“Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.’’ atasözünü açıklayınız.
Cumhurbaşkanının kanun tekliflerini kaç gün içinde onaylaması ve resmi gazetede yayımlaması gerekir?
Belediye zabıtasının Yardım görevleri nelerdir?
Zabıtanın haftalık çalışma saati kaç saattir?
Milletvekili  seçilme yaşı kaçtır?
Kabul oyları meclis üye tam sayısının kaçta kaçından fazlaysa ve kaçta kaçından azsa anayasa değişikliği kabul edilmiş sayılır ve cumhurbaşkanı onaylarsa halk oylamasına sunulur?
“Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.”atasözünü açıklayınız.
‘‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.’’ atasözünü açıklayınız.
“Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.” atasözünü açıklayınız.
“Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır.’’ atasözünü açıklayınız.
Belediye zabıtasının Sağlık ile ilgili görevleri nelerdir?
Belediye zabıtasının Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri nelerdir?
Komisyonda görüşülen kanun teklifi en geç kaç gün içinde genel kurula sunulur?
“Bedava sirke baldan tatlıdır (tatlı olur). atasözünü açıklayınız.
“Ölmüş eşek (koyun), kurttan korkmaz.  atasözünü açıklayınız.
“Malı mala canı cana ölçmeli.” atasözünü açıklayınız.
Okuyun, diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor. sözünü açıklayın.
Bir ülkede zenginler adaleti fakirler ise eşitliği ister neden?
Anayasa değişikliği teklifi genel kurulda kaç defa görüşülür?
Osmanlı devleti ilk borcu ne zaman almıştır?
“Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur. ’’ atasözünü açıklayınız.
Kanunların şekil yönünden iptali için dava açma süresi kaç gündür?
Anayasa değişikliğinin iptali için nerede dava açılabilir?
“Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.” atasözünü açıklayınız.
“Kabak tadı vermek.” deyimini açıklayınız.
Vizyon- Misyon nedir?
Anayasa değişikliği teklifi genel kurulda kaç defa görüşülür?
“Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözünü açıklayınız.
‘‘Akan su yosun tutmaz.’’ atasözünü açıklayınız.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nin mimarı kimdir?
Bir babanın doğum izni kaç gündür?
“Atı alan Üsküdar ı geçti.” deyimini açıklayınız.
Merkez Bankası ne zaman kurulmuştur?
TBMM  nin  yüzde kaçı boşalmışsa ara seçime gitmek zorunludur?
“Atılan ok geri dönmez. ’’ atasözünü açıklayınız
“Ne ekersen onu biçersin.” atasözünü açıklayınız.
“Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş.” atasözünü açıklayınız.

Daha fazlası ve cevapları Mülakatname uygulamasında, ŞİMDİ İNDİR