İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatları

İnfaz Koruma Memurluğu Mülakatları

Türk lirasının simgesini kim bulmuştur?
Hakim Savcılar Kurulu kaç üyeden oluşur? Üyeleri Kim Tarafından Seçilir ?
Mustafa Kemal Ataütürkün Trablusgarp Savaşında kullandığı takma adı nedir?
Çanakkale savaşında mustafa kemalin rütbesi nedir ?
Sanık kimdir?
Davanın Reddi Kararı?
Ara karar nedir? (Celse)
Kanun yararına temyiz nedir ?
9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İstiklal Marşına layık görülen ilk ilçemiz hangisidir?
Hüküm fıkrası nedir?
Disiplin hapsi nedir?
Cezaevlerinin Güvenliği nasıl sağlanır?
İnfaz ve koruma memurunun üst amiri kimlerdir?
Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır, o satıh bütün vatandır, sözünü Mustafa Kemal hangi savaşta söylemiştir?
Cezaevlerinde iç givenlikten kimler sorumlu?
İNFAZ KORUMA MEMURU AMİRLERİ KİMLERDİR? 
Genel af çıkarma yetkisi kimdedir?
Masumiyet karinesi nedir?
Şebi aruz töreni nedir?
Mustafa Kemal Atatürk e   Mareşal   rütbesi ile   Gazi   unvanı hangi savaş sonrasında kim tarafından verilmiştir?
Devlet olma unsurları nelerdir?
Norm nedir?
Atatürk, 1927 yılında Nutuk kitabının dağıtım ve yayın haklarını hangi kuruma vermiştir?
**K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri ?
Türkiye nin ilk büyük HES (hidroelektrik santralı) barajı hangisidir?
bir önceki adalet bakanı?
Ara Kararlar?
Dış koruma görevlisi (jandarma) hangi koşullarda ceza evine girebilir?
Dünyadaki en uzun kıyı sahili nerededir?
Hira Mağarası nerededir?
Endülüs feth eden komutan
**B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri?
Dünyada “Gazi” ünvanına sahip tek il hangisidir?
Sakarya Meydan Muharebesi kaç yılında yapıldı önemi ve sonuçları nelerdir?
TBMM başkanı kimdir?
Nusret mayın gemisinin kaptanının adı?
Şehirlerin Şahı hangisidir?
CEZAEVİ DİSİPLİN KURULU KİMLERDEN OLUŞUR? 
“Kendinizi tanıtın” ?
İsticvap hakkında ne biliyorsunuz? 
İstiklal marşının kabulü?
Birleştirme Kararı?
1982 Anayasasına göre tüzük çıkarma yetkisi kime aittir?
Halide Edip tarafından başıbozuk olarak nitelendirilen grup hangisidir?
Atatürk’ün ilk askeri başarısı?
2017 yılında restore edilen, Kurtuluş Savaşı nda Kuvay-ı Milliye ninFransaya karşı kahramanca savaşan Ali SayipUrsavaş ve 12 aşiret liderinin muhabere öyküsünün betimlendiği Topçu Anıtı hangi ilimizdedir?
Kanunsuz emir nedir? Açıklayınız..
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?
İnfaz Koruma Memurunun Görevleri Nelerdir?
Zümre nedir?
Tensip Kararı?
2018 UEF Avrupa Ligi Şampiyonu kimdir?
Adli Kontrol Nedir?
CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ NELERDİR? 
Türkiyenin en büyük tatlı su gölü hangisidir?
Tazyik Hapsi Nedir?
Harput kalesi hangi şehirdedir?
İhtilal beyannamesi olarak kabul edilen genelge hangisidir?
Cengiz Aytmatov kimdir?
İlk elektrik santrali nerede kuruldu?
İzhar müzekkeresi  nedir ?
Yüksek seçim kurulu başkanının adı nedir?
İş yurtlarında yabancı hükümlü çalıştırılmakta mıdır?
Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa hangisinin kararları üstün tutulur?
MÜLAKATTA ÜSLUP, DURUŞ
Delil nedir?
Tanık nedir?
İdari memurun görevi nedir?
Türkiye nin en uzun sınır komşusu ?
Osmanlı da İlk ve son halife kimdir?
Kamu düzeni nedir açıklayınız?
İnfaz Koruma Memuru’nun Kullandığı Araç-Gereç ve Donanımlar nelerdir?

Daha fazlası ve cevapları Mülakatname uygulamasında, ŞİMDİ İNDİR