EGM Pomem

EGM Pomem

İletişim Nedir?


İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir.


Türkiye Nin İlk Maden Müzesi Hangi Şehrimize Yapılmıştır?

Zonguldak


Toplumsal Sözleşme Nedir?

Toplumsal sözleşme veya sosyal sözleşme; bireylerin karşılıklı uzlaşma, bazı kurallara uymak üzerinde anlaşma ve birbirlerini şiddet, sahtekârlık veya dikkatsizlikten korumak için birleştirdiğini varsayan bir kavramdır.


Tüketim Malları Hakkında Bilgi Veriniz.

Ev halkı tarafından tüketimde kullanılmak üzere satın alınan mallar tüketim mallarıdır. Bu kavram sermaye mallarının karşıtı olarak kullanılır. Üretimde kullanılan mallar da sermaye mallarıdır. Tüketim malları dayanıksız, yan - dayanıklı ve dayanıklı diye gruplandırılabilirler. Bir defa kullanılmasıyla bitip tükenen mallar dayanıksız tüketim mallarıdır. Örneğin çoğu gıda mallarında veya hizmetlerde olduğu gibidir. Uzun süreler faydalanılabilen mallar da dayanıklı tüketim malları adını alır. Buzdolabı, TV, çamaşır makinesi, otomobil, v.s. gibi. Bir defadan fazla kullanılmakla birlikte ömrü çok uzun olmayan mallar ise yan - dayanıklıdır. Örneğin giyim eşyası ve elbise gibidir.


Halk Arasında Kral Kızı Olarak Bilinen, Haziran 2018 Yılında Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi Ne Dahil Edilen Roma Hamamı Hangi Şehrimizde Gün Yüzüne Çıkarılmıştır?

Yozgat


Marksizm Nedir?

Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektikmateryalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx ın ve Friedrich Engels in çalışmalarından çıkarılan, insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir.


Ön Yargı Nedir?

Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir


Türkiye Nin İlk Gül Müzesi Olan Güze, 2018 Yılında Hangi Şehrimizde Açılmıştır?

Isparta


Salt 1 Ve Salt 2 Nedir?

Detant dönemi sonrası silahsızlanma sözleşmeleri salt 1 ağır silahların kullanılmaması, salt 2 nükleer silahların kullanılmaması ile ilgiliKapitalizm Nedir?

Kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir.