EGM Pomem

EGM Pomem

2017 Yılında Kurulan Türkiye’nin İlk Yenilenebilir Enerji Lisesinin Adı Nedir?


Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Demokrasinin temellerini oluşturan bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerin var olması ve işlevsel olması, gerçek bir demokrasinin var olduğunun göstergesi olmaktadır. Bu ilkeler; Milli Egemenlik Ülkeyi yönetecek kişileri halkın kendi kendine belirlemesidir. Seçme ve Seçilme Hakkı Ülkenin vatandaşlarının, hem ülkeyi yönetecek kişileri seçme, hem de istediklerinde seçimlere aday olabilme hakkına sahip olmalarıdır. Katılım Demokrasinin en önemli gerekliliklerinden bir tanesi de ülkede yaşayan vatandaşların haklarını, sorumluluklarını bilmesi ve bunları kullanmasıdır. Özgürlük Kişinin, diğer kişilerin haklarını kısıtlamadığı sürece istediği eylemi gerçekleştirebilmesidir. Eşitlik Her vatandaşın yasalar karşısında eşit sayılmasıdır. Çoğulculuk Ülke içerisinde her görüşten ve anlayıştan insanların yaşaması ve yönetime dahil olabilmeleridir. Kuvvetler Ayrılığı Yasama, yargı ve yürütme organlarının tamamen birbirinden bağımsız şekilde faaliyet göstermesidir. Hukuk Devleti Demokratik yönetimlerin en önemliği özelliği bu maddedir. Hukuk devleti, ülkenin içerisinde yürütülen her türlü faaliyetin, yargılamaya açık olması anlamına gelmektedir. Özellikle iktidar noktasında görev yapan kişiler de dâhil olmak üzere, her türlü durum yargıya taşınabilir ve bağımsız bir yargı sürecinin ardından karar verilir. Ülkeyi yönetenler de bu bağımsız mahkemelerce denetlenebilir, gerektiğinde cezalandırılabilir.


Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

 Mavri Mira Cemiyeti  Pontus Rum Cemiyeti  Taşnak ve Hınçak Cemiyeti


1890 Yılında Vefat Eden, Sağlığında İlk Ve Son Tablosu Kırmızı Üzüm Bağı İle Bilinen 5 Haziran 2018 Tarihinde Womenmendingnets İn Thedunes Tablosu Fransa Daki Açık Artırmada 7 Milyon Euro Ya Satılan Ressam Kimdir?

Vincent Van Gogh


Türkiye Nin Jeopolitik Konum Özellikleri Neler?

Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde toprakları bulunan bir ülkedir. Türkiye nin Asya kıtası üzerinde bulunan kısmına Anadolu yarımadası denir. Avrupa kıtası üzerinde bulunan bölümüne de Trakya yarımadası denmektedir. İki yarımadayı İstanbul ve Çanakkale boğazları birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca bu iki boğaz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü görevi de yapmaktadır. İstanbul ve Çanakkale boğazları önemli bir suyolu olma özelliğine de sahiptir. Karadeniz den diğer denizlere açılabilmek için bu iki boğazdan seçme zorunluluğu vardır. Aynı şekilde Akdeniz den Karadeniz e geçmek için de bu iki boğazı kullanmak gerekmektedir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bu özellikleri bölgenin ve Türkiye nin stratejik önemini arttırmaktadır.


Türklerin Kurduğu Cemiyetler Zararlı Cemiyetler

 Sulh Ve Selamet-i Hukuk Cemiyeti  Kürt Teali Cemiyeti  Hürriyet ve İtilaf Fırkası  İngiliz Muhipler Cemiyeti  İslam Teali Cemiyeti  Wilson İlkeleri Cemiyeti


2 Nisan 2018 Tarihinde Unesco Dünya Miras Geçici Listesi Ne Alınan Justinianus Köprüsü Hangi Şehrimizde Yer Alır?

Sakarya


Üniter Devlet Nedir?

Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğu üniter devlettir


Milli Mücadeleye Destek Veren Cemiyetlere Örnek Veriniz?

 Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti  İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti  Redd-i İlhak Cemiyeti  Milli Kongre Cemiyeti  Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti


Anadolu’nun Pompei Si Olarak Adlandırılan 2018 Yılında Unesco Dünya Miras Geçici Listesi Ne Alınan Priene Antik Kenti Hangi Şehrimizdedir?

Aydın