EGM Pomem

EGM Pomem

Pyd Nedir?


PYD tam adı ile Demokratik Birlik Partisi, 2003 yılında Kürtler tarafından Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak kurulmuş bir siyasi partidir.


“Türk” Sözcüğü İlk Olarak Nerede Kullanılmıştır?

Türk sözcüğü ilk olarak 8. yüzyılda Türk tarihinin, Türk dilinin, Türk kültürünün ve Türk edebiyatının en ilk ve en önemli belgesi olan Göktürk Kitabeleri; diğer adıyla Orhun Anıtları nda kullanılmıştır.


Türkiye Nin İlk Havacılık, Uzay Ve Teknoloji Festivali 2018 Yılında Hangi Şehrimizde Düzenlenmiştir?

İstanbul


Emniyet Genel Müdürü Kimdir Ve Rütbesi

Celal UZUNKAYA SINIF ÜSTÜ EMNİYET MÜDÜRÜ


Başkanlık Sistemi Nedir?

Başkanlık sistemi, devlet yönetiminde tek bir kişinin başkanlığında hükümet etme ve devleti yönetme esasına bağlı siyasi sistemdir. Yasama, yürütme ve yargı ilkeleri arasında katı bir ayrılığa dayanan temsili bir yönetimdir.


Soğuk Savaş Dönemi Nedir?

Soğuk Savaş, iki süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947 den 1991 e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir.


Türkiyenin İlk Yenilebilir Enerji Fonu Hangi Yıl Oluşturulmuştur?

2018


PVSK'ya göre Polisin Tanımı nedir

Polis:Asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.


Sosyal Devlet Nedir?

Sosyal devlet, vatandaşların ekonomik ve sosyal durumuyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamaya çalışan, aynı zamanda sosyal güvenliği ve adaleti temin edecek faaliyetlerde bulunan devlettir. Sosyal devletin tanımı genişletilebilir. Ancak bir tanımdan ziyade sosyal devlet ilkesi esas alınmalıdır. Bu ilke de vatandaşın sorunlarını çözme ve ondan yana tutum sergileme olarak ortaya çıkar.


Emniyet Teşkilatının Kuruluş Tarihi Nedir?

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra gerek Osmanlı başkentinde ve gerekse illerde iç güvenlik hizmetlerinin eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı olarak yürütülmesi uygulaması sürmüştür. Örgütlenme açısından ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845 de İstanbul da POLİS adıyla bir teşkilat kurulmuş, yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur.