İnfaz Koruma Memurluğu

İnfaz Koruma Memurluğu

Mustafa Kemal Atatürk İlk Askeri Görevini Nerede Yapmıştır?


Şam(Suriye)


Ceza Hukukunun İlkelerini Sayınız ?

  • insanilik ilkesi
  • Orantılılık ilkesi
  • Şahsilik ilkesi
  • Madde Kanunilik ilkesi
  • Biçimsel kanunilik ilkesi


Hapis Cezası Nedir?

Kişisel özgürlüğü bağlayıcı ceza türü M. Kemal Atatürk Tarihe Çıktığı İlk Sahne?

31 mart olayındaMustafa Kemal Ataütürkün Trablusgarp Savaşında Kullandığı Takma Adı Nedir?

Gazeteci Şerif


2. Dünya Savaşının Kaç Yılları Arasında Oldu Ve Sonuçlarını Açıklayınız ?

  • 1939 – 45 yılları arasında oldu
  • Hindistan, Mısır, Pakistan ve Tunus bağımsızlıklarını kazandılar
  • Dünya barışını korumak amaçıyla birleşmiş milletler kuruldu
  • NATO kuruldu (4 nisan 1949)
  • Türkiye ile ABD ilişkileri gelişti


Mahkûmun İyi Haline Kim Karar Verir?

Kurum idaresiBen Size Taarruz Emretmiyorum, Ölmeyi Emrediyorum. Biz Ölünceye Kadar Geçecek Zamanda Yerimizi Başka Kuvvetler Alabilir, Sözünü Mustafa Kemal Hangi Savaşta Söylemiştir?

Çanakkale (I. Dünya Savaşı)