Eserler Ve Yazarları

Eserler Ve Yazarları


SORU
Eserler Ve Yazarları

CEVAP

Kutadgu bilig:Yusuf Has Hacip
Divanı lügati türk: Kaşgarlı Mahmut
Atabetül hakayık: Edip Ahmet Yüknevi
Divanı hikmet: Hoca Ahmet YeseviGÖNDEREN
kpss mağduru