Meclis Soruşturması Nedir?

Meclis Soruşturması Nedir?


SORU
Meclis Soruşturması Nedir?

CEVAP
Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan da yargılanmalarını gerektiren bir durum olup olmadığının bir Soruşturma Komisyonu marifetiyle soruşturulmasıdır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet