Gaziantep Sınav Merkezince yapılacak olan sınavlara ilişkin ADAY TESPİT LİSTELERİ-2019

Gaziantep Sınav Merkezince yapılacak olan sınavlara ilişkin ADAY TESPİT LİSTELERİ-2019

Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Gaziantep ve çevre ilçeler Adliyeleri ile Ceza İnfaz Kurumlarına, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde çalışmak üzere sözleşmeli olarak; İnfaz Koruma Memuru(Bay, Bayan), Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi, Cezaevi Katibi, Elektrik Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Hemşire (CTE), Şoför (CTE ve Adliye), Sıhhi Tesisat Teknisyeni (CTE) ve Aşçı unvanlarında yapılacak olan sınavlara başvuruda bulunup, başvuruları değerlendirilen adaylara ilişkin listeler aşağıda ilan edilmiştir.

Aday tespit listelerinde başvuruları kabul edilen Gaziantep Adliyesi Zabıt Katibi adaylarının uygulama sınavları 20/08/2019 günü saat 09:00'dan itibaren Gaziantep Adliyesi Yemekhanesinde yapılacaktır. Gaziantep Adliye Zabıt Katibi uygulama sınavı 20/08/2019 günü saat 09:00'dan, Gaziantep İcra Katibi uygulama sınavı 20/08/2019 günü saat 11:00'dan, İslahiye ve Nizip Cezaevi Katibi uygulama sınavı 20/08/2019 günü saat 13:30'dan, Nizip, İslahiye ve Gaziantep Bim Zabıt Katibi uygulama sınavları 20/08/2019 günü saat 14:30'dan Gaziantep Adliyesi Yemekhanesinde yapılacaktır. Uygulama sınavına kimliksiz olarak gelen adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.

Aday tespit listesinde başvuruları kabul edilen infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri Nizip Bay İnfaz Koruma Memuru için 05/08/2019 günü saat 09:00'da, Gaziantep ve İslahiye Bay İnfaz Koruma Memuru ile Nizip ve İslahiye Bayan İnfaz Koruma Memurları için 05/08/2019 günü saat 11:00'da Gaziantep Adliyesi Küçük Yemekhanesinde yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatte kimlikleri ile belirtilen yerde hazır bulunmaları hususu ihtaren tebliğ olunur. Kimliksiz olarak boy kilo ölçümüne katılmaya gelen adayların boy kilo ölçümü gerçekleştirilmeyecektir.

İnfaz ve Koruma Memurluğunda boy ve kilo ölçümüne katılacak olan adayların, boy ve kilo ölüçümüne gelirken belirtilen evrakları getirmeleri (3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu, 3 adet aile bireylerini gösteren vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir), 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet adli sicil kaydı(e-devlet çıktısı kabul edilmektedir), 1 adet askerlik durum belgesi(e-devlet çıktısı kabul edilmektedir) gerekmektedir.

Şoför kadrosu için uygulama sınavı 06/08/2019 tarihinde saat 09:30'dan itibaren Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi Açık Otopark Alanında yapılacak olup, başvurusu kabul edilen adayların belirtilen yerde bulunmaları gerekmektedir. Uygulama Sınavına katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları uygulama sınavına gelirken getirmeleri (3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu, 3 adet aile bireylerini gösteren vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir), 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet adli sicil kaydı(e-devlet çıktısı kabul edilmektedir), 1 adet askerlik durum belgesi(e-devlet çıktısı kabul edilmektedir) gerekmektedir.

Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi, Cezaevi Katibi, Elektrik Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Hemşire (CTE) ve Aşçı ünvanlarında başvuruları kabul edilip (isimlerinin karşısında KABUL ibaresi yazılı olan) adayların 05/08/2019 – 16/08/2019 tarihi aralarında belirtilen evrakları (3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu, 3 adet aile bireylerini gösteren vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir), 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet adli sicil kaydı(e-devlet çıktısı kabul edilmektedir), 1 adet askerlik durum belgesi(e-devlet çıktısı kabul edilmektedir) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Bütün ünvanlara ait sözlü sınav (mülakat) tarihleri 02/09/2019 tarihinde Gaziantep Adliyesi Web Sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

 

İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca posta yolu ile tebliğ yapılmayacaktır.


Aday Tespit Listeleri için Aşağıdaki Linklere Tıklayınız. 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Müşabir

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Zabıt Katibi

Gaziantep İnfaz Koruma Memuru Bay

Gaziantep Adliye Şoför

Gaziantep Adliye Mübaşir

Gaziantep Adliye Zabıt Katibi

İcra Katipliği

İslahiye Adliye Şoför

İslahiye Bilgisayar Teknisyeni (CTE)

İslahiye Cezaevi Katibi

İslahiye Elektrik Teknisyeni (CTE)

İslahiye İnfaz Koruma Memuru Bay

İslahiye İnfaz Koruma Memuru Bayan

İslahiye Adliye Mübaşir

İslahiye Şoför (CTE)

İslahiye Adliye Zabıt Katibi

Nizip Aşçı (CTE)

Nizip Bilgisayar Teknisyeni (CTE)

Nizip Cezaevi Katibi

Nizip Elektrik Teknisyeni (CTE)

Nizip Hemşire (CTE)

Nizip İnfaz Koruma Memuru Bay

Nizp İnfaz Koruma Memuru Bayan

Nizip Adliye Mübaşir

Nizip Şoför (CTE)

Nizip Adliye Zabıt Katibi

 

 

 

SIRALAMAYA GİREN (İSİMLERİ KARŞISINDA KABUL YAZAN)  ADAYLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER:
1- Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması formu (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 3 nüsha hazırlanması, fotoğrafların yapıştırılması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.) (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu için tıklayınız) 

2- Aile bireylerini gösteren vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu (3 adet) ( e-devlet çıktısı kabul edilmektedir)

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (3 adet)

4- Adli Sicil Kaydı (3 adet) ( e-devlet çıktısı kabul edilmektedir)

5- Askerlik durum belgesi (1 adet) ( e-devlet çıktısı kabul edilmektedir)