İnfaz Koruma Memurluğu

İnfaz Koruma Memurluğu

Kanunsuz Emir Nedir? Açıklayınız..


alt makamda bulunan kişinin üst makamda bulunan kişinin emirlerini yerine getirmemesidir. Emir, hukuka aykırı olması durumunda, alt makamdaki kişi emrin yazılı olarak tekrardan verilmesini ister ve görevi yerine getirir. Emrin suç olması durumunda, yazılı olarak tekrarlansa dahi emir yerine getirilemez.Mustafa Kemal’in Askeri Kimliğiyle İlk Kez Ortaya Çıktığı Olay?

31 MartMahkûm İstediği Zaman Telefonla Görüşebilir Mi?

Açık ve çocuk cezaevlerinde serbestçe görüşebilir. Kapalıda hükümlülerin böyle bir hakkı yoktur ancak iyi niyetlerinin karşılığı gözetim altında olabilir.Hattı Müdafa Yoktur Sathı Müdafa Vardır, O Satıh Bütün Vatandır, Sözünü Mustafa Kemal Hangi Savaşta Söylemiştir?

Sakarya Savaşı


Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Sayınız Ve Açıklayınız ?

  • Cumhuriyetçilik: yönetim biçimi
  • Milliyetçilik: mili bağımsızlık, milli benlik
  • Laiklik: din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
  • Halkçılık: eşitlik
  • Devletçilik: devletin ekonomik kalkınmayı sağlaması
  • İnkılapçılık: devrim, yenilik


Özel İnfaz Şekilleri Nelerdir? Bu Uygulamalardaki Amaçlar Nelerdir?

1) hafta sonu infaz 2) gece infaz 3) konutta infaz kısa süreli infazlarda cezanın devlete külfet yüklemeden yerine getirilmesi kadın hükümlülerin ev işlerini, çocuklarının bakımlarını sürdürmeleri hükümlünün iş ve diğer faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amaçları güdülmüştür.


Türkiye’de İlk Anayasa Mahkemesi Hangi Anayasayla Kurulmuştur?

1961İş Yurdu Nedir?

Hükümlülere meslek edindirilmesini piyasa şartlarına göre üretim yapmalarını sağlayan kurumdur. Mustafa Kemalin, Tarih, Bu Kongremizi Şüphesiz Ender Ve Büyük Bir Eser Olarak Kaydedecektir, Diye Bahsettiği Kongre Hangisidir?

Erzurum Kongresi


Cezaevi Personelinin Yükümlülüğü Ve Yasak Halleri Nelerdir ?

  • Eşit işlem
  • Yasak tutum ve davranışlar
  • Sır saklamak