İnfaz Koruma Memurluğu

İnfaz Koruma Memurluğu

2007 Tarihinde Saat, Genel Yayın Yönetmeni Olduğu Agos Gazetesi Binası Önünde Öldürülen Ermeni Diplomat Kimdir?


Hrant Dink


Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Sayınız?

Atatürk İlkeleri :

1-Cumhuriyetçilik İlkesi

2-Halkçılık İlkesi

3-Milliyetçilik İlkesi

4-Laiklik İlkesi

5- Devletçilik İlkesi

6- İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi

Sosyal alanda yapılan inkılaplar:

 • Kılık kıyafette değişiklik,
 • tekke ve zaviyelerin kapatılması,
 • takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler,
 • sağlık alanında yapılan düzenlemeler,
 • şapka kanunu,
 • Türk kadınına tanınan haklar.

Siyasal alanda yapılan inkılâplar:

 • Cumhuriyetin ilanı,
 • saltanatın kaldırılması,
 • halifeliğin kaldırılması,
 • çok partili hayata geçiş denemeleri,
 • 1924 anayasasının kabul edilmesi.

Eğitim alanında yapılan inkılâplar:

 • Öğretimin birleştirilmesi,
 • millet mekteplerinin açılması,
 • harf devrimi,
 • medreselerin kapatılması,
 • güzel sanatlarda yapılan yenilikler,
 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması,
 • üniversite reformları.

Hukuk alanında yapılan inkılâplar:

 • Teşkilatı esasiye kanunu,
 • yeni anayasanın kabulü,
 • medeni kanunun kabulü,
 • Türk ceza kanunu,
 • mecellenin kaldırılması,
 • şeriyye mahkemelerinin kapatılması.

Ekonomik alanda yapılan inkılâplar:

 • Aşar vergisinin kaldırılması,
 • İzmir iktisat kongresi,
 • çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar,
 • tarım kredi kooperatiflerinin kurulması,
 • kabotaj kanunu,
 • sanayi teşvik kanunu,
 • 1. ve 2. kalkınma planlarının yapılması,
 • ticaret ve sanayi odalarının kurulması,
 • örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması.


Arama (Önleme Araması) Nedir?

Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi. Ayırma (Davaların ayrılması): Fiili ya da hukuki bağlantısı olmayan veya birisi hakkında verilecek kararın diğer davayı etkilemeyeceği durumlarda davaların ayrılarak yürütülmesi.1919 Yılında İzmir İn İşgali Sırasında Yunanlılara İlk Kurşunu Sıkan Hukuk-U Beşer Gazetesinin Başyazarı Kimdir?

Hasan Tahsin


Eco Nedir?

ECO, (Ekonomik İşbirliği Örgütü) iktisadi, teknik ve kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla İran, Pakistan ve Türkiye arasında 1985 yılında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü’ nün devamı olarak kurulan ve 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımıyla genişleyen örgüt.Kıbrıs Barış Hareketi Ne Zaman Yapıldı.

1974Bağlantı (Davalar Arası) Nedir?

İrtibat, bir dava hakkında verilecek karar diğerini etkileyebilecek durumda olması.Hangi Şehidimiz Adına İzmir’de Konak Meydanı’na 1974 Yılında İlk Kurşun Anıtı, Dikilmiştir?

Hasan Tahsin(Osman Nevres)


Çok Partili Siyasete Kaç Yılında Geçildi?

1946İdari Memurun Görevi Nedir?

Kurum müdürü ve II. müdürlerden sonra gelen yönetici personel olup, yetişmesi için yapılan iş bölümü ve görevlendirme talimatları doğrultusunda hizmet sunan, bir fiil verilen işleri yapmakla ve yaptırmakla sorumlu tutulan cezaevinin birim ve servislerinde belirli aralıklarla çalıştırılan, ileride müdür olarak yetiştirilmek üzere yetki ve sorumluluk yüklenen görevlidir.