İnfaz Koruma Memurluğu

İnfaz Koruma Memurluğu

2.Beş Yıllık Kalkınma Planı Neden Uygulanmamıştır?


Atatürk’ün vefatı ve 2.Dünya savaşıI. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Tarafından Zorunlu Göçe(Tehcir) Tabi Tutulan Millet Hangisidir?

Ermeniler


İ.k.m Başmemurunun Görevlerini Sayınız ?

  • Gözetim servisinin üssüdür
  • İ.K.M çalışanlarını takip ve organize eder
  • İ.K.M nöbet cetvelini düzenler


1.Tbmm İçerisindeki Gruplardan Mustafa Kemal’in Yer Aldığı Grup?

Müdafa-i Hukuk GrubuEndülüs Feth Eden Komutan

Tarık bin ziyadErmenilerin I. Dünya Savaşı Sırasında Çıkardığı Ararat Adlı Gazete, Adını Hangi Dağdan Almıştır?

Ağrı Dağı(Ararat Dağı)


Koşullu Salıverme (Şartlı Tahliye) Açıklayınız ?

  • İyi halli hükümlünün cezalarının bir bölümünü ceza infaz kurumlarının dışında çekmelerini ve böylece belirli şartlara uymak kaydı ile özgürlüğüne daha erken kavuşma imkanı sağlar.


Kapitülasyonların Son Uzantısı Hangi Kanunla Kaldırıldı?

KabotajMilli Güvenlik Kuruluna Kim Başkanlık Eder

C.başkanı1915 Olaylarını Soykırım Olarak Tanıyan Yani Asılsız Ermeni Soykırım İddialarını Tanıyan İlk Ülke Hangisidir?

Uruguay