I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Tarafından Zorunlu Göçe(Tehcir) Tabi Tutulan Millet Hangisidir?

I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Tarafından Zorunlu Göçe(Tehcir) Tabi Tutulan Millet Hangisidir?


SORU
I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti Tarafından Zorunlu Göçe(Tehcir) Tabi Tutulan Millet Hangisidir?

CEVAP
Ermeniler

GÖNDEREN
Gardiyan