Zabıta Memurluğu

Zabıta Memurluğu

Kanunların Şekil Yönünden İptali İçin Dava Açma Süresi Kaç Gündür?


Dava açma süresi 20 gündürZabıta Teşkilatı Hangi Bakanlığa Bağlıdır?

çevre şehircilikZabıtanın Haftalık Çalışma Saati Kaç Saattir?

48 saatTürkiye, İran, Irak Ve Afganistan Arasında, 8 Temmuz 1937 İmzalanan Pakt?

Sadabad PaktiVizyon- Misyon Nedir?

Vizyon: Firmanın veya kuruluşun var oluş sebebini açıklayan şeydir. Neden varız? Ne iş yaparız? Misyon: o yolda neleri nasıl yaptığımızdır. Firmanın veya kuruluşun geleceğini resmeden bildirgedir.


Güneş Yıldız Mıdır, Gezegen Midir? Kısaca Açıklayınız.

Güneş bir yıldızdır uzaydadır. Dünyadan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaktadır. Evrende milyonlarca yıldız bulunmakta güneş de hemen hemen onlarla aynı boyuttadır. Güneşin bu kadar büyük görünüp diğerlerinin küçük görünmesinin nedeni ise dünyaya çok yakın olmasından kaynaklanmaktadır.


Milli Güvenlik Kuruluna Kim Başkanlık Eder

CumhurbaşkanıOkuyun, Diyor Okuyun. Çünkü Mürekkebin Akmadığı Yerde Kan Akıyor. Sözünü Açıklayın.

İnsan okuyarak bilgi sahibi olarak öğrenir ve öğretir. Cehalet insanı köreltir. Doğru düşünemez doğru mantıklı hareket edemez. Okuyan insan toplumda belli bir statüye yükselir ve saygınlık kazanır bir yeri olur. Okumayan insan için ise durum farklıdır. Toplum içinde belli bir statüsü saygınlığı olmaz. Ayrıca cahil insanı kandırmak ve ona işlerini yaptırmak kolaydır. Eğitimin arttığı toplumlarda suç oranı azalır.


Bir Ülkede Zenginler Adaleti Fakirler İse Eşitliği İster Neden?

Bir ülkedeki zenginler sözde çok çalıştıkları ve çok kazandıkları için eşitliğin herkesin geliri ölçüsünde olması gerektiğini adaletli olması gerektiğini savunur. Fakir için ise emeğinin karşılığını alabileceği eşitliğin olduğu bir düzen ister. Az çalışanın çok kazandığı bir adalet anlayışı yerine çalışan emekçi insanın hakkını alabildiği bir eşitlik anlayışı olması gerekiyor.


Kaputulasyonlar E Zaman Kaldırıldı?

Lozan Barış Antlaşması ile kaldırıldı