Zabıta Memurluğu

Zabıta Memurluğu

“Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz.’’ Atasözünü Açıklayınız.


Emeksiz, çabasız verim düşünülemez. Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen, işleyip çapalamayan, gübresini zamanında vermeyen, sulayıp yabancı otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur. Hakkını vererek işini yapmayan, işinin gereklerini yerine getirmeyen kişi, o işten verimli bir sonuç alamaz.


‘‘Tatlı Dil Yılanı Bile Deliğinden Çıkarır.’’ Atasözünü Açıklayınız.

Herkes tatlı dille söylenen sözlerden etkilenir. Tatlılıkla, gönül okşayarak söylenen söz, azgın düşmanı bile yola getirir. Bu bakımdan insan; okşayıcı, gönül alıcı sözlerle karşısındakinin inadını yok edebilir.


‘‘Araba Devrilince Yol Gösteren Çok Olur.’’ Atasözünü Açıklayınız.

İnsanlar her nedense her şey olup bittikten, işler bozulduktan, ortaya kötü bir sonuç çıktıktan sonra niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın, bu yolu tutmalıydın gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı, tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda bulunmaktır. İş işten geçtikten sonra verilen öğütlerin değeri yoktur.


“Hayvanı Yardan Düşüren Bir Tutam Ottur. ’’ Atasözünü Açıklayınız.

Tamah, açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur; onu tehlikelere iter, felâketlerle karşı karşıya bırakır ve büyük zarar görmesine yol açar.


‘‘Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır.’’ Atasözünü Açıklayınız.

İnsanlar kendilerine yapılan en küçük bir iyiliği kolay kolay unutmazlar. Birisi size bir fincan kahve içirmek gibi küçük bir iyilik etmiş ya da sizinle bu kadarcık bir dostluk kurmuş olsa, bunu unutmamanız, o kişinin her zaman hatırını saymanız gerekir.


“Otuz İki Dişten Çıkan Otuz İki Mahalleye Yayılır.’’ Atasözünü Açıklayınız.

Ağızdan çıkan söz, çok çabuk duyulur; başkalarının diline düşer ve bir anda her tarafta konuşulmaya başlar, yayılır.


“Baca Eğri De Olsa Dumanı Doğru Çıkar. ’’ Atasözünü Açıklayınız.

Dürüst, doğru, iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan, ne denli bozuk, elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip korur. Bu durum nesneler için de geçerlidir.


Su Uyur Düşman Uyumaz. Atasözünü Açıklayınız.

Kimi akarsular vardır ki sanki akmıyormuş, durgunmuş gibi görünür. Buna asla kanmamak gerekir. Çünkü durgun akan sular daha ziyade tehlikeli olanlardır, asıl akış ve hareket diptedir. Düşman ise bundan daha tehlikelidir. Ona karşı her zaman çok dikkatli ve uyanık davranmak gerekir. Çünkü ne zaman harekete geçeceği, ne yapacağı belli olmaz. Unutulmamalıdır ki, düşman fırsat düşkünüdür, fırsatı kollar.


“Irmaktan (Çaydan, Dereden) Geçerken At Değiştirilmez. ’’ Atasözünü Açıklayınız.

Yapılmaya başlanan bir işte, ilk zamanlar başarı elde edilmeyebilir. İşin daha başarılı yapılması için uygulanan yöntemler de değiştirilebilir. Yapılan bir işin çok önemli bir aşamasına gelmişken, yöntem değiştirmek doğru değildir. İyi sonuçlar vermez. Bir sorunla karşılaşmamak için başlangıçta planlamayı çok iyi şekilde yapmalıyız.


“Atılan Ok Geri Dönmez. ’’ Atasözünü Açıklayınız

Kimi zaman iyi düşünüp taşınmadan, olacakları hesaplamadan bazı eylemlere girişir ve sonuçta pişman olur insan. O anda ilk durumuna dönmek ister ama bu mümkün değildir. Çünkü olan olmuş, iş işten geçmiştir çoktan.