YSK - TBMM

YSK - TBMM

Sandık Kurulunda Görev Alamayacak Olanlar ?


*İdare amirleri

*Zabıta amiri ve memurları

*TBMM meclis üyeleri

*Askeri ceza kanunun 3. Maddesinde yazılı olan askerler Seçmen Kütüğü Nedir ?

*Seçmenleri tek olarak tanımlayan ve seçmenin ikametini belirleyen bilgileri kapsayan bilgisayar ortamındaki bilgilerdir. Seçim Müdürlüklerinde Kimler Görev Yapar?

*Öncelikle adliye ve hükümet konaklarında yeterli nitelikte yer ayırmak lazım Cumhuriyet başsavcılari ile mülki amirleri görevlidir. 

Seçim müdürü, zabıt katibi hizmetliSeçmen Tayininde Esas Nedir?

*Seçmen kutugudur.Seçmen Kütüğü Ne Zaman Yenilenir?

*Gerektiğinde 4 yılda bir yeniden düzenlenmesi 2 yılda bir denetlenmesi için Türkiye'de aynı zamanda Nisan ayının ikinci pazar günü yazım yapılmasına YSK karar verir. Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi Nedir?

*Seçmen kütüğünde yazılı adreslere göre aynı muhtarlıkta bulunan seçmenlerin kütük numarası, adı soyadı , ana baba adı , doğum yılı,adresi soyadına göre sıralanmış listedir.Muhtarlık Askı Belgesi Ne Zaman Çıkar ?

*Her yıl mart ayında çıkar ve 2 hafta askıda kalır. Mükerrer Listesinde Bilgi Ne Kadar Süre Saklanır?

*2 yıl Seçmen Kütüklerinin Saklanması Ve İlgililere Teslimi ?

*Seçmen kütüklerinin suretleri Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde kalır. Müdürlük her yıl sonunda seçmen kütüğü listesini YSK başkanına teslim eder. Seçim Propagandası Süreleri ?

*Propaganda oy verme gününden önceki onuncu gün başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inde sona erer.