İ.k.m Başmemurunun Görevlerini Sayınız ?

İ.k.m Başmemurunun Görevlerini Sayınız ?


SORU
İ.k.m Başmemurunun Görevlerini Sayınız ?

CEVAP

  • Gözetim servisinin üssüdür
  • İ.K.M çalışanlarını takip ve organize eder
  • İ.K.M nöbet cetvelini düzenler


GÖNDEREN
Katip Bey