İnfaz Koruma Memurluğu

İnfaz Koruma Memurluğu

Erzurumda Yer Alan Cemal Gürsel Stadyumu 2012 Tarihinde Hangi Kurtuluş Savaşı Kahramanımızın Adını Almıştır?


Kazım Karabekir StadyumuTakriri Sükun Kanunu Hakkında Bilgi Veriniz.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait isyanının yarattığı tehlikelerin ve olağanüstü şartların ortaya koyduğu engelleri önlemek amacıyla 4 Mart 1925'de yürürlüğe girmiştir. Önce iki yıl için çıkarılan kanun, iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929'da yürürlükten kaldırılmıştır. Üç maddeden oluşan bu kanunla hükümete parti kapatmaktan gazete kapatmaya kadar yetkiler verilmiştir. Daha sonraki inkılâpların gerçekleşmesi açısından bu kanun çok büyük yarar sağlamıştır.Mimar Sinanın Yaptığı İlk Cami Nerededir?

EdirneBirleştirme (Davaların Birleştirilmesi) Nedir?

Aralarında bağlantı olan, biri hakkında verilecek kararın diğer dava sonucu etkileyecek olması durumunda her iki davanın birlikte yürütülmesi.Türk Tarihinde Milli Sınırları Niteleyen İlk Yazılı Metin Hangisidir?

Misak-ı Milli(Milli Ant)


İlam Nedir?

Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getinen cumhuriyet başsavcılığıdırAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nerededir?

FransaCelse Nedir?

Oturum, duruşma.2018 Yılında Misak-I Milli Nin Kabul Edilişinin 98. Yıl Dönümünde Şehitler Anısına Kısa Film Hazırlayan Kurum Hangisidir?

Türk Tarih Kurumu


Türkiye Den 5 Baraj Sayınız.

Kızılırmak üzerinde; Hirfanlı Barajı, Yeşilırmak üzerinde; Almus, Hasan ve Suat Uğurlu Barajları, Sakarya üzerinde; Sarıyar, Çubuk, Kurtboğazı, Gökçekaya barajları, Gediz üzerinde; Demirköprü Barajı, Büyük Menderes üzerinde; Kemer Barajı