Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Sayınız?

Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Sayınız?


SORU
Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Sayınız?

CEVAP

Atatürk İlkeleri :

1-Cumhuriyetçilik İlkesi

2-Halkçılık İlkesi

3-Milliyetçilik İlkesi

4-Laiklik İlkesi

5- Devletçilik İlkesi

6- İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi

Sosyal alanda yapılan inkılaplar:

 • Kılık kıyafette değişiklik,
 • tekke ve zaviyelerin kapatılması,
 • takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler,
 • sağlık alanında yapılan düzenlemeler,
 • şapka kanunu,
 • Türk kadınına tanınan haklar.

Siyasal alanda yapılan inkılâplar:

 • Cumhuriyetin ilanı,
 • saltanatın kaldırılması,
 • halifeliğin kaldırılması,
 • çok partili hayata geçiş denemeleri,
 • 1924 anayasasının kabul edilmesi.

Eğitim alanında yapılan inkılâplar:

 • Öğretimin birleştirilmesi,
 • millet mekteplerinin açılması,
 • harf devrimi,
 • medreselerin kapatılması,
 • güzel sanatlarda yapılan yenilikler,
 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması,
 • üniversite reformları.

Hukuk alanında yapılan inkılâplar:

 • Teşkilatı esasiye kanunu,
 • yeni anayasanın kabulü,
 • medeni kanunun kabulü,
 • Türk ceza kanunu,
 • mecellenin kaldırılması,
 • şeriyye mahkemelerinin kapatılması.

Ekonomik alanda yapılan inkılâplar:

 • Aşar vergisinin kaldırılması,
 • İzmir iktisat kongresi,
 • çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar,
 • tarım kredi kooperatiflerinin kurulması,
 • kabotaj kanunu,
 • sanayi teşvik kanunu,
 • 1. ve 2. kalkınma planlarının yapılması,
 • ticaret ve sanayi odalarının kurulması,
 • örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması.


GÖNDEREN
Katip Bey