Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Sayınız Ve Açıklayınız ?

Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Sayınız Ve Açıklayınız ?


SORU
Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Sayınız Ve Açıklayınız ?

CEVAP

  • Cumhuriyetçilik: yönetim biçimi
  • Milliyetçilik: mili bağımsızlık, milli benlik
  • Laiklik: din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
  • Halkçılık: eşitlik
  • Devletçilik: devletin ekonomik kalkınmayı sağlaması
  • İnkılapçılık: devrim, yenilik


GÖNDEREN
Katip Bey