Kanunsuz Emir Nedir? Açıklayınız..

Kanunsuz Emir Nedir? Açıklayınız..


SORU
Kanunsuz Emir Nedir? Açıklayınız..

CEVAP

alt makamda bulunan kişinin üst makamda bulunan kişinin emirlerini yerine getirmemesidir. Emir, hukuka aykırı olması durumunda, alt makamdaki kişi emrin yazılı olarak tekrardan verilmesini ister ve görevi yerine getirir. Emrin suç olması durumunda, yazılı olarak tekrarlansa dahi emir yerine getirilemez.GÖNDEREN
Katip Bey