En Önemli Mülakat Soruları ve Cevapları

En Önemli Mülakat Soruları ve Cevapları

En yaygın mülakat soruları ve cevaplarından bazılarını bilmek ister misin?

İş görüşmelerinde sıkça sorulan sorular, işe alım profesyonellerinin her aday hakkında bilmek istediği temel konulara değiniyor: kimsin, neden işe uygunsun ve nelerde iyisin. Bu nedenle, mülakata hazırlanmanın en önemli kısmı pratiktir. Sana hangi iş görüşmesi sorularının sorulabileceğini bilmek çok önemlidir; bu şekilde, yanıtlarını önceden hazırlayabilir ve baskı altındayken yanıtlarından emin olabilirsin.

İşte bir sonraki görüşmenin başarılı olmasını sağlamak için bilinmesi gereken görüşme soruları ve cevapları!

 1. Bize tecrübelerinden bahseder misin?

  Bu soru sorulduğunda en etkili yanıt, sorumluluklarını ve başarı hikayelerini ayrıntılı olarak kendinden emin şekilde tanımlamak ve bunları görüşme yaptığın işe bağlamaktır.

  Sorumluluklarını yeni pozisyon için iş tanımında listelenenlerle ilişkilendir, böylece işe alım profesyoneli işi yapmak için gerekli niteliklere sahip olduğunu görebilir. Çoğunlukla doğrudan yeni işin gereklilikleri ile ilgili önceki sorumluluklara odaklan.

 2. Bize kendinden bahseder misin?

  Bu, muhtemelen İK uzmanının soracağı ilk sorulardan biridir. Kendin ve neden pozisyon için ideal bir aday olduğun hakkında konuşmaya hazır ol. Görüşmeci, neden bu iş için mükemmel bir seçim olduğunu bilmek ister.

  Kendinle ilgili soruları çok fazla veya çok az kişisel bilgi vermeden cevaplamaya çalış. En sevdiğin hobi veya büyüdüğün yer, eğitimin ve seni neyin motive ettiği hakkında kısa bir açıklama gibi, işle doğrudan ilgisi olmayan bazı kişisel ilgi alanlarını ve deneyimlerini paylaşarak başlayabilirsin.

 3. Neden burada çalışmak istiyorsun?

  Bu pozisyon için neden ve nasıl uygunsun? İşe alınsaydın ne başarırdın? Bu mülakat sorusu sana mülakatı yapan kişiye iş ve şirket hakkında bildiklerini gösterme fırsatı verir, bu nedenle şirketi, ürünlerini, hizmetlerini, kültürünü ve misyonunu derinlemesine araştırmak için önceden zaman ayır.

  Seni bu rol için neyin uygun kıldığı konusunda net ol ve şirketin sana en çok hitap eden yönlerinden ve pozisyonundan bahset.

 4. Zayıf yönlerin neler?

  Görüşmecilerin soracağı bir diğer tipik soru, zayıf yönlerin hakkındadır. Cevaplarını bir çalışan olarak niteliklerinin ve yeteneklerinin olumlu yönleri etrafında çerçevelemek için elinden gelenin en iyisini yap ve görünen "zayıflıkları" güçlü yönlere çevir.

  Bu soru, işe alım yöneticisine iş için yeterince nitelikli olduğunu göstermek için bir fırsattır. Yönetici, doğru kimlik bilgilerine sahip olup olmadığını öğrenmenin yanı sıra, zorluklara göğüs gerip yeni görevler öğrenip öğrenemeyeceğini bilmek ister.

  Ayrıca, bir zayıflığı nasıl fark ettiğine ve onu düzeltmek için nasıl adımlar attığına dair belirli örnekler sunarak, geliştirdiğin beceri örneklerini de paylaşabilirsin.

 5. Neden bu iş için seni seçmeliyiz?

  Bu iş için en iyi aday sen misin? İşe alım profesyoneli gerekli tüm niteliklere sahip olup olmadığını bilmek ister. Neden işe alınması gereken yetenek olduğunu açıklamaya hazır ol. 

  Yanıtını, ne sunman gerektiğini ve neden işe girmen gerektiğini açıklayan kendinden emin, özlü, odaklanmış bir konuşma yap. Bu, iş listesindeki nitelikleri ve gereksinimleri gözden geçirmek için iyi bir zamandır, böylece görüşmecinin aradığı şeyle uyumlu bir yanıt oluşturabilirsin.

 6. 5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun?

  Bu popüler bir mülakat sorusu, mülakat yapanların ve işe alım yöneticilerinin kariyer hedeflerinin şirketin hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, şirketlerinde uzun bir süre çalışıp çalışmayacağını veya muhtemelen işten birkaç ay veya bir yıl sonra ayrılıp ayrılmayacağını anlamalarını sağlar.

  Gelecek planlarınla ilgili soruları yanıtlamak zor olabilir; yanıtında dürüst olman gerekir, ancak aynı zamanda iş ve sektörle de alakalı olmasını sağlamalısın.

  Sağlam bir cevabın olması önemlidir. Klişe cümleler kurmak, kötü yanıt vermek veya yanıtında belirsiz davranmak, görüşmecileri kariyerine yatırım yapmadığına, şirket için uygun olmadığına veya bir şeyi örtbas ettiğine inandırabilir.

 7. Seni en çok ne motive eder?

  Görüşmeciler bu soruyu sorarken seni neyin tetiklediğini bulmayı umarlar. İşe alım yöneticisi seni başarılı olmaya iten şeyin ne olduğunu bilmek ister. Ayrıca motive edenlerin işin görevlerine ve şirket kültürüne uygun olup olmayacağını belirlemek isterler.

  Mülakattan önce şirketi ve işi araştırmak için biraz zaman ayır. Şirketin hedefleri hakkında ne kadar çok şey bilirsen, yanıt vermek için o kadar donanımlı olursun.

 8. Maaş beklentin nedir?

  Maaş açısından ne arıyorsun? Parayla ilgili soruları yanıtlamak her zaman zordur. Kendini yetersiz tanıtmak veya bir iş teklifinden kendine fiyat biçmek istemezsin. Ancak işe alım profesyonelleri ne kadar ödeme almayı beklediğini sorabilirler.

  Araştırmanı mülakattan önce yap, böylece senden istenirse bir maaş (veya maaş aralığı) belirlemeye hazır ol. Online olarak araştırdıktan sonra, iş unvanına, işverenine, deneyimine, becerilerine ve bulunduğun yere göre sana uygun bir aralık sağlayabilecek rakam belirleyebilirsin.

 9. En büyük başarın nedir?

  Başarılarınla ilgili sorular, bir işe alım profesyonelinin iş ahlakın ve önceki başarıların hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlar.

  Böyle bir soruyu yanıtlarken kibirli görünmek istemezsin, ancak başarı hikayelerini paylaşmak istersin. Fazla alçak gönüllü olmaya gerek yok. İşteki en önemli başarılarını açıklamak için zaman ayır ve görüşme yaptığın şirket için nasıl bir değer oluşturabileceklerini göster.

 10. En büyük başarısızlığın nedir?

  Başarısızlıklar hakkındaki sorulara verdiğin yanıtlar, işe alım yöneticisine zorlu iş yeri durumlarında nasıl çalıştığını gösterir. İşteki geçmiş başarısızlıklarla ilgili bir soruyu yanıtlarken, dürüst olmak istersin, ancak aynı zamanda işin üstesinden gelemeyeceğini de göstermek istemezsin.

  Hiçbir şeyde başarısız olmadıysan, söyle. Bununla birlikte, neredeyse hepimiz iş yerinde zaman zaman bir sorunla mücadele ettik. Ayrıca, ne zaman başarısız olduğuna dair bir örnek düşünebiliyorsan, bunun küçük olduğundan emin ol. Şirket için felakete yol açan bir şeyde başarısız olduğun bir zamana örnek seçme. Ayrıca, başvurduğun işle doğrudan ilgili bir örnek seçme.

  Bununla birlikte, belirli bir başarısızlığı tanımladıktan sonra, ondan neler öğrendiğini ve sorunu nasıl çözdüğünü açıkla.

 11. Karşılaştığın en büyük zorluklar ve problemler nelerdi?

  Zor bir durumla başa çıkmakla ilgili bir sorunun doğru veya yanlış cevabı yoktur. Nasıl tepki verdiğin, işe alım profesyoneline çalışma tarzını ve sorunları nasıl yönettiğini gösterecektir. Şirketle bağ kurup kurmadığını ve rol için uygun olup olmadığını belirlemene yardımcı olacaktır.

  Görüşmeci, zor bir kararla karşılaştığında nasıl tepki verdiğini bilmek ister. Stresle ilgili soruda olduğu gibi, zor bir durumda yaptığın şeyin bir örneğini paylaşmaya hazır ol. Hikayeyi inandırıcı ve ilgi çekici kılmak için ayrıntıları paylaşmak önemlidir.

 12. En güçlü yönlerin nelerdir?

  Bu, işe alım profesyonellerinin neredeyse her zaman pozisyon için ne kadar nitelikli olduğunu belirlemek için sordukları sorulardan biridir. Sana en güçlü yönlerin sorulduğunda, seni o belirli iş için nitelendiren ve diğer adaylardan ayıracak nitelikleri tartışmak önemlidir.

  Bu soruyu yanıtlarken, "söylemek" yerine, "göstermeyi" unutma. Örneğin, mükemmel bir problem çözücü olduğunu belirtmek yerine, ideal olarak mesleki deneyiminden bir anekdot kullanarak bunu gösteren bir hikaye anlat.

 13. Bu işi neden istiyorsun?

  Bu soru aslında daha çok şirket, misyonu ve operasyonları hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ölçmeyle ilgilidir. Temelde bu, "Neden burada çalışmak istiyorsun?" sorusunu sormanın farklı bir yolu. Görüşmeyi yapan kişi, şirket hakkında bilgi edinmek için inisiyatif alıp almadığını bilmek ve seni onlar için çalışmaya neyin çektiğini düşünmek istiyor.

  Bu soruyu kendini şirkete en iyi şekilde sunmak için bir fırsat olarak kullan. Cevabını düşünürken, önce şirketin güçlü yönlerine odaklan ve bunları listele: Kariyer alanındaki birine hangi eğitim ve büyüme fırsatları sağlıyorlar? Diğer adaylar neden rakipleri yerine kendileri için çalışmak istiyor? Şirket kendi sektörüne veya toplumuna nasıl katkıda bulundu?

  Cevabının bağlamını belirledikten sonra, şirketin ihtiyaçlarını karşılamak için masaya ne getirebileceğini vurgulamalısın.