2023 Pomem Mülakat - 130 Polislik Mülakat Soru ve Cevapları

2023 Pomem Mülakat - 130 Polislik Mülakat Soru ve Cevapları

1) “Adaletin ilk kalesi karakoldur.” sözünü açıklayınız.

Dünya da birçok suç ve suçlu vardır, her suçun kendisine göre cezası. Bu cezaların neler olacağı kimin suçlu kimin suçsuz olacağını belirlemek yetkili kurumların belirleyeceği bir kavramdır. Eğer ki herkes kendisine göre adalet sağlamaya kalkarsa o zaman adalet yerine kaos ve huzursuzluk oluşur. O nedenle insanlar adaleti devletten beklemeli ve bunun için ilk kapı olan karakola başvurmalıdır.

2) Ahlaksız bir görev verilirse ne yaparsınız?

Verilen görevin ne amaçla verildiği sonucunun ne olacağı konusuna bakarım ve gelecek için, vatan için, insanlık için olumlu sonuçlar verecekse görevimi yerine getiririm.

3) Akran Zorbalığı nedir?

Bir kişinin aynı yaşta başka bir kişiye karşı yapmış olduğu sözlü ve fiziksel şiddetine denir.

4) Algı Operasyonu nedir?

Var olan ya da oluşacak durumu insanlara aşılamak ve kabul ettirmek durumuna denir. İnsanların düşüncelerini kendi istedikleri gibi değiştirmeyi çabalar.

5) “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” sözünü açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ülkemiz büyük bir sıkıntı içindeydi. Her taraftan işgal edilmiş bir ülkemiz vardı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları büyük bir kurtuluş savaşı ile yeni bir ülke kurmayı başarmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yeni bir milli marş ihtiyacı vardı. Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşı Türkiye’nin Milli Marşı olarak kabul edildi. Türk Milleti bu dünya da hiçbir zaman vatansız yaşamadı ve yaşamayacaktır da. Mehmet Akif Ersoy yeni badireler, yeni savaşlar yaşamamak ve vatanımıza tekrardan düşmanların saldırısına uğramamasını temenni ederek payidar bir ülke olarak kalmamızı istemiştir.

6) 112 nedir?

AB uyum yasaları çerçevesinde tüm bu acil numaralar 112 çatısı altında toplandı. 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 122 AFAD, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 177 Orman, 158 Sahil Güvenlik olmak üzere 7 acil çağrı numarası birleşti.

7) Alo 155 nedir?

Polis ile vatandaş arasında iletişimi sağlayan ve 7 gün 24 saat yardım alabileceğimiz, ayrıca suçun önlenmesi ve suçluyu yakalamada polise ulaşılabilecek en hızlı hattır.

8) Asayiş nedir?

Bir yerde düzem ve güvenliğin olması, kaygı duyacak hiçbir şeyin olmaması durumuna denir.

9) Asayiş suçları nelerdir?

 Hırsızlık

 Yan Kesicilik

 Dolandırıcılık

 Cinsel Suçlar

 Gasp

 Suç Gelirleri

 Cinayet

10) Asker nedir?

Genelde kırsalda insanların malını, canını, temel hak ve özgürlüklerini, ülkesini içerden ve dışardan gelecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli kanun uygulayıcı kolluk kuvvetlerine denir.

11) Balistik nedir?

Merminin tüm hareketini inceleyen bilim dalına denir.

12) Bekçi Devlet nedir?

Devletin eğitim, güvenlik, adalet gibi temel gereksinimleri yerine getirip ekonomi piyasasına hiçbir şekilde karışmaması düşüncesindeki devlet anlayışıdır.

13) Bilgi Toplumu nedir?

Bilgi teknolojilerinin kullanımını öne çıkararak bilgiyi araştırmayıp, inceleyip, geliştiren topluma Bilgi Toplumu denir.

14) Bilişim Çağı nedir?

Gelişen teknolojinin her geçen gün hayatımızdaki yeri değişmeye ve daha çok iç içe olmaya başladığımız aşikârdır. Yeni nesilde yapılan hemen hemen her işlemde teknolojinin bir parçasını kullanmak zorunda kalmaktayız. Bu teknolojik yapıya göre sistemin yeniden değerlendirip ona göre dizayn edildiği çağa denir.

15) Biyolojik Delil nedir?

Herhangi bir suç ortamında bulunan maddi delillerin dışında suçu işleyenlerin tespiti için kullanılan vücuttan kopan, düşen ya da akan delillere Biyolojik Delil denir.

16) Fiziksel delil nedir?

Olay yerinde mağdur, maktul veya şüpheli üzerinde veya çevresinde bulunan, suçta kullanılan, fiziksel özellik taşıyan ve üzerinde inceleme gerektiren tüm bugulardır. Fiziksel deliller; Silah, mermi çekirdekleri, kovan, kartuşlar, olayla ilgili belge niteliğindeki deliller, lifler, cam veya cam kırıkları, paralar ve kalpazanlık araçları, giyecekler, suçta kullanılan diğer araç ve gereçler,

17) Çapraz Sorgu nedir?

Bir olay karşısında tanık veya sanığın vermiş olduğu ifadenin doğruluğu ve güvenilirliğini test etmek için yapılan sorgulama tekniğidir.

18) Delil nedir?

Herhangi bir olayın çözülmesinde yardımcı olan, olayın gerçekliğini ya da uydurma mı olduğunu kanıtlamaya çalışan araçların genel adıdır.

19) Demokratik ülkelerde halkın Polise olan güveni neden önemlidir?

Demokratik ülkelerde herkes haklar konusunda eşittir. Haklarımızı sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmemiz de tamamen o bölgeye bakan kolluk kuvvetlerinden geçer. Hukukun vermiş olduğu yetkiyi herkese eşit şekilde dağıtmazsa, herkes de eşit şekilde haklardan yararlanamaz. Bu nedenle polise güvenmemiz önemlidir.

20) Dünya’da Bayrağında hilal olan ülke sayınız.

 Türkiye Cumhuriyeti

 KKTC

 Azerbaycan

 Moritanya

 Tunus

 Malezya

 Cezayir

 Pakistan

21) EGM Daire Başkanlıklarından bazılarını söyleyiniz.

 Asayiş Daire Başkanlığı

 Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı

 Güvenlik Dairesi Başkanlığı

 Havacılık Dairesi Başkanlığı

 İstihbarat Dairesi Başkanlığı

 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı

 Koordinasyon Daire Başkanlığı

 Koruma Daire Başkanlığı

 Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

 Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

 Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

 Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı

22) Emniyet Genel Müdürümüz kimdir?

Mehmet AKTAŞ

23) Emniyet Teşkilatının kuruluş tarihi ne zamandır?

Yeniçeri Ocağının 1826 yılında kaldırılmasından sonra, İstanbul’da Asakiri Muntazama-i Hassa (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) isimli ve polisiye hizmetleri de yapmak üzere yeni bir Askeri teşkilat kurulmuş, Serasker denilen bu teşkilatın komutanı, iç güvenliğin sağlanmasına ait Yeniçeri Ağası’nın yetkilerine sahip olmuştur. Böylece Yeniçeriler ve Yeniçeri Ağası yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ve Serasker geçmiştir.

1826-1845

10 Nisan 1845’de İstanbul’da “POLİS” adıyla bir teşkilat kurulmuş, yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur.

24) Emriniz altındaki memur suç işlerse nasıl bir yol izlersiniz?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurların işlemiş oldukları suçların karşılığı verilecek cezalara göre işlem yapılır.

25) Enerji Tasarrufu nasıl yapılır?

 Geleneksel ampullerin yerine daha tasarruflu olan CFL ve LED ampuller kullanın.

 Evlerimizin yalıtım sistemini kontrol edip, hava kaçaklarını gidermeliyiz.

 Eski ev aletlerini yüksek tasarruflu sertifikaya sahip yeni ürünler ile değiştirmeliyiz.

 Güneşin içeri girmesini için perdeleri açmalıyız.

 Yemek pişirme sırasında yemeğin türüne göre tencere kullanılmalı

26) Etkin pişmanlık nedir?

Bir kişinin işlemiş olduğu suçtan dolayı kendi hür iradesi ile pişman olması ve suçundan dolayı meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için katkıda bulunması ile uygulanır.

27) Görevi kötüye kullanma nedir?

Herhangi bir kişinin çalıştığı kurumdaki mevkiinin vermiş olduğu yetkiyi kendi ya da başkalarının çıkarı için kullanmaya denir.

28) Halka yürümek nedir?

Özellikle yüksek mevkilerdeki insanların hayat felsefeleri halk olmalıdır. Yaptıkları işi sadece kendileri için değil halk için yapmalı ve halk için faydalı olmalıdır.

29) İçişleri Bakanımız kimdir?

Süleyman SOYLU

30) İlk Emniyet Genel Müdürümüz kimdir?

24.10.1923 – 06.02.1924 yıllarında görevini yapmış olan İsmail Hamit Oktay’dır.

31) İlk Kadın Emniyet Müdürümüz kimdir?

1953 yılında göreve başlayan Feriha Sanerk’tir.

32) İnsanlar neden suç işler?

İnsanlar birçok nedenden dolayı suç işleyebilirler. Ruhsal nedenler, ekonomik nedenler ve sosyal nedenlerden dolayı suç işleyebilirler. Maddi durumunda sıkıntı yaşayanlar hırsızlık yapmaya bir adım daha yakındırlar, ruhsal bozukluk yaşayanlar darp, yaralama ya da öldürme suçunu işleme olasılıkları daha yüksektir. Sosyal çevremizdeki insanları seçerken yaptığımız yanlışlar bizi suça itebilir. Örneğin uyuşturucu kullanan ya da ticaretini yapan biri ile sürekli görüşmemiz yakında ona benzememize sebep olabilir.

33) İnternet ve Sosyal Medya’nın günümüzdeki yeri nedir?

Gelişen teknoloji ile günümüzde internet ve bilgisayar kullanımı artmıştır. Mektupların yerini mailler aldı, insanlar gündelik hayatta kullandığı gazete ve dergi gibi basılı ve yazılı iletişim araçlarına artık internetten ulaşmaya başladı. Sosyal medya ile herhangi bir konuda örgütlenme eskiye nazar daha hızlı ve kolay olmaya başladı. Ayrıca sosyal medya ile insanlar geçmişte kalan arkadaş çevresine ulaşması konusunda yardımcı olmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın artısı olduğu kadar eksisi de vardır. İnsanlar bir araya geldikleri artık sohbet etme yerine telefonlara sarılarak sosyal medya da zaman geçirmeye başladı.

34) İnterpol nedir?

1923 yılında polis iş birliği için kurulan uluslararası kuruluştur. Uluslararası Polis Gücü olarak da bilinmektedir.

35) İstanbul’daki bazı tarihi yerleri sayınız.

 Ayasofya

 Sultan Ahmet Camii

 Topkapı Sarayı

 Süleymaniye Camii

 Galata Kulesi

 Yerebatan Sarnıcı

 Dolmabahçe Sarayı

 Rumeli Hisarı

 Haydarpaşa Garı

 Kız Kulesi

 Anadolu Hisarı

 Kuleli Askerî Lisesi

36) İstihbarat nedir?

Herhangi bir konuda üst makamları bilgilendirmek için toplanan gizli ve önemli bilgilere denir.

37) İstihbarat türleri nelerdir?

 Açık Kaynaklara Dayalı İstihbarat

 Sinyal İstihbaratı

 Görsel İstihbarat

 Ses ve Akustik İstihbarat

38) İstiklal Marşı hakkında bilgi veriniz?

20 Şubat 1921 Mehmet Akif ERSOY tarafından yazılan ve 12 Mart 1921 de TBMM’de büyük bir oy çokluğu ile kabul edilen ülkemizin Milli Marşıdır.

39) İstiklal Marşı’nın ilk üç kıtasını okuyunuz.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

40) İyi bir Polis – Asker – Bekçi’de olması gereken özellikler nelerdir?

 Soğukkanlı olmak

 Kararlı olmak

 Sabırlı olmak

 İyi Ahlaklı olmak

 Prensiplere uyuyor olmak

 Planlı olmak

 Detaylara özen gösteren olmak

 İnsanlara karşı saygılı ve sevgili olmak

 Araştırmacı olmak

 Her türlü koşulda çalışmaya esnek olmak

41) Kâğıt Türk paralarının arkasında kimler vardı?

 5 TL            Ord.Prof. Dr. Aydın SAYILI

 10 TL Ord.Prof. Dr. Cahit ARF

 20 TL Mimar KEMALEDDİN

 50 TL Fatma ALİYE

 100 TL Itri

 200 TL Yunus Emre

42) Kanunsuz Emir nedir?

Hiyerarşik yapıda çalışılan bir kurumda alt kademe bulunan bir çalışanın üstünün kendisine vermiş olduğu emri kanunlarda yeri olmadığı için yerine getirmemesine denir. Ancak üst makam bu konuda ısrarcı olursa emrin yazılı olarak iletilmesi istenir ve yazılı emir geldiğinde yapılır. Ancak bu durumda alt kademedeki çalışan oluşacak kanunsuzluktan sorumlu olmaz.

43) Karadeniz’de turizm neden gelişmemektedir?

İnsanların tatil anlayışı genel olarak deniz, kum ve sahil olması ve Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi yapısının dağlık ve havanın sürekli bulutlu olması en büyük etkendir.

44) Mermi ve silahların çapına ne isim verilir?

Kalibre

45) Mesleki motivasyon nedir?

İnsanların çalıştıkları kurum ya da kuruluşlarda, yapmış olduğu işin gereksinimlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için göstermiş oldukları çabaya denir.

46) Neden Polis – Asker- Bekçi olmak istiyorsun?

Vatansever bir Türk evladı olarak bu onurlu görevi sonuna kadar layığı ile yapabileceğimi düşündüğüm için buradayım. İçimdeki insanları koruma ve kollama güdüsü beni burada olmama itti.

47) Polis Akademisi’nin misyonu nedir?

Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çalışan ve çalıştırabilen amir ve memur yetiştirmek, Güvenlik Bilimleri alanında lisansüstü eğitim ve öğretim vermek, Polis Yükseköğretim Kurumları olarak çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

48) Polis Akademisi Başkanı kimdir?

Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK

49) Polis Ambleminin en alt bölümündeki “Çift Başlı Kartal” neyi ifade eder?

Çift başlı kartal güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlığı ifade eder.

50) Polis devlet ilişkisini açıklayınız?

Polis ülkenin huzurunu ve asayişini sağlamakla görevli devlet memurlarına denir. Bu huzurun ve asayişin sağlanması için gerekli ortamı ve yetkiyi devlet vermesi devletin görevidir. Polis ve devlet arasındaki bağlantı Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı tarafından sağlanır.

51) “Polis fiziksel güç kullanmalı mıdır?” nedeni ile açıklayınız.

Şehir merkezlerinde toplumun huzurunu sağlamak, insanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olan polislerimiz, yeri geldiğinde ölçü ve sınırları aşmadan fiziksel güç kullanmaları kesinlikle gereklidir. Çünkü yaptırımı olmayan bir durum hiçbir zaman söz sahibi olmaz ve bu nedenle polisler huzuru sağlamak aşamasında pasif kalırlar.

52) Polis nedir?

Polis, kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir kamu görevlisidir.

53) Bekçi nedir?

Devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.

54) Naim Süleymanoğlu kimdir?

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan’da doğan Türk haltercidir. Onaltı yaşında rekor kırarak şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. 8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı. 1988 yılında Time dergisine kapak oldu. Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü’dür.

55) Atatürk’ün Türk Polisi hakkında söylediği bir söz söyleyiniz.

 Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.

 Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.

 Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.

 Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

56) Akkuyu santrali hangi ilimizde yapılacaktır?

Mersin

57) Bir ülkenin coğrafyası o ülkenin kaderini nasıl etkiler?

Yer altı kaynaklarının fazlalığı, ticaret yolu üzerinde olması, denizlere kıyısının olması, dünya üzerindeki konumu o ülkenin kaderini olumlu yönde etkiler ve o ülkenin vatandaşlarının refah düzeyini arttırır.

58) Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren faktörler hangileridir?

 Eğitim Seviyesi

 Üretim

 Ulaşım

 Sağlık

 İletişim Ağları

 Ekonomik Durum

59) Bir ülkede yaşlı nüfusunun fazla olması neyi gösterir?

 Doğum oranın az olduğunu

 Tıp alanında ilerlemiş olma ihtimali

 Ölüm yaşının yüksek olması

60) Göbeklitepe nerededir önemi nedir?

Göbekli Tepe Şanlıurfa’nın Örencik Köyü’nün yakınlarındadır. Milattan Önce 10 binli yıllarda inşa edildiği düşünülmekte olan ve tarihteki en eski ibadet merkezi olarak kabul gördü. Yerleşik hayata geçisin ilk izleri bilgilerine, tarımı işaret eden buğday simgeleri ile ulaşıldı.

61) Göçmen nedir?

Bulunduğu ya da vatandaşı olduğu ülkeyi ekonomik koşullardan dolayı kendi isteği ile terk edip farklı bir ülkeye, o ülkeye ait yetkililerden izin alıp yerleşen insanlara göçmen denir.

62) Göçün kamu düzenine etkisi nedir?

Ekonomi, işsizlik, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi durumlar göçün en büyük nedenlerindendir. Bu nedenle yeni yerleşim yerlerine ulaşıldığında orada bulunan insan sayısında artış olması nedeni ile daha önceden var olan düzenin değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni iş alanlarının açılması, okulların yapılması, ulaşım için yeni yollar ve fazladan araçların sağlanması gerekmektedir.

63) Türkiye hangi coğrafi konumu nedir?

Türkiye 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° – 45° Doğu meridyenleri arasında ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda ve orta kuşakta kalan bir ülkedir.

64) Türkiye’de 600 tane baraj olmasına rağmen neden hala baraj yapılıyor?

Türkiye su zengini bir ülke olması ayrıca küresel ısınma ile dünyada kuraklığın daha artması neden ile suların tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmedir. Bundan dolayı barajlar hem suyun tasarruflu kullanılmasını sağlar, ayrıca taşkınları ve sel felaketini önler. Barajlarda biriken sular hem içme suyu olarak hem de sulama suyu olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda suyumuzu biriktirmeli ve tasarruflu harcamalıyız.

65) Türkiye’deki Fay Hattı’nın yoğun olduğu yerler neresidir?

 Marmara Bölgesi

 Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi

 Ege Bölgesi

 Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi

66) Türkiye’den hangi Doğal Gaz Boru hatları geçmektedir?

 Rusya – Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Batı Hattı)

 Mavi Akım Gaz Boru Hattı

 Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı (İran-Türkiye)

 Bükü – Tiflis – Erzurum     Doğalgaz Boru Hattı (BTE)

 Türkiye – Yunanistan Doğalgaz Enterkonneksiyonu (ITG)

 Trans – Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

 Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi

67) Türkiye’nin bölgeleri nelerdir?

 Marmara

 Ege

 Akdeniz

 Karadeniz

 İç Anadolu

 Doğu Anadolu

 Güneydoğu Anadolu

68) Türkiye’nin Jeopolitik Konum özellikleri nelerdir?

 Orta kuşakta bulunması

 Verimli topraklara sahip olması

 Olumlu iklim koşullara sahip olması ve dört mevsimi yaşaması

 Su kaynaklarına sahip olması

 Doğal kayanların bol olması

 Üç tarafının denizle çevrili olması

 Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlaması

69) 15 Temmuz Hain Darbe girişimi neden başarısız oldu?

15 Temmuz Darbe Girişimi Halkın ayaklanması ve darbecilere karşı vatanını savunması nedeni ile darbe tarafı gereken desteği milletten alamayınca başarısız oldu.

70) FETÖ Terör Örgütü nedir ve neyi amaç edinmiştir?

Başını Amerika’nın Pensilvanya şehrinde yaşayan Fetullah GÜLEN’in çektiği, dini bir kurum olarak görünüp insanları bu yolda kandırarak devletin içinde örgütlenen, devlet içindeki emellerine ulaştıktan sonra tüm gücü ile o devleti yıkıp, vatandaşlarının canına kast ederek, kendi istedikleri gibi bir yapı kurmaya çalışan bir örgüttür.

71) Himmet nedir?

Kelime anlamı olarak istemek, dua etmek, yardım istemek demek olan Himmet, dini açıdan ise salih kullardan maddi veya manevi yardım istemek anlamına gelir. Diğer anlamda ise FETÖ terör örgütü kendisine finans sağlamak amacı milletin dini duygularını sömürüp topladığı paraya denilmektedir.

72) Maklube nedir?

Mardin ve Siirt yöresine ait bir yemektir. FETÖ örgütü ile özdeşleşmiş bir yemektir de diyebiliriz.

73) E-Devlet nedir?

Devlet ve kurumlardaki birçok yasal işlemin internet ortamında yapılmasına olanak sağlayan elektronik uygulamadır.

74) Zeytin Dalı Operasyonun amacı nedir?

Suriye’deki iç karşılıklardan dolayı ülkenin kuzeybatısında bulunan Afrin şehrinde oluşan terör yuvalarını yok etmek ve ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmış bir askeri harekettir.

75) Fatih Sondaj Gemisinin görevi nedir?

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi olan Fatih petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmaktadır.

76) Fırat Kalkanı Operasyonun amacı nedir?

Suriye’deki iç karşılıklardan dolayı Fırat’ın doğusunda oluşan terör yuvalarını yok etmek ve ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmış bir askeri harekettir.

77) Ayla filminin konusu nedir?

Kore Savaşında yaşanan gerçek bir hikâyenin anlatıldığı filmde, Süleyman ismindeki komutan savaş meydanında bulduğu bir kız çocuğunu koruması büyütmesi ve daha sonraki yaşamını anlatmaktadır.

78) Barış Pınarı Harekâtının ilk şehidi kimdir?

Piyade Er Ahmet Topçu

79) Kitapların tabletlere geçmesinin avantajları nelerdir?

Birincisi ve en önemlisi kâğıt israfı olmadığı için ağaçların kesilmesine gerek olmamasıdır. Tabletlere birden fazla kitap yükleyebildiğimiz için daha az yer kaplayacak şekilde saklayabiliriz. Okuma sırasında yazı karakterlerini büyültme ya da küçültme yapabilir ve gözümüzün yorulmasını engelleyebiliriz.

80) Kitle Psikolojisi nedir?

Bireyler toplumları, toplumlar da kitleleri oluşturur. Oluşan bu kitlenin herhangi bir durumda ya da olay karşısında toplu olarak hareket etmesine denir.

81) Korku kültürü fobisi nedir?

Korku Kültürü herhangi bir davranışı korku, kaygı ve endişe gibi duyguları kullanarak yaptırılmasına denir. Örneğin çok şeker yersen doktor sana iğne yapar ya da yemek yemezsen bir daha senin annen olmam gibi davranışlardır. İşte bu davranışın sonunda insanın zamanla herhangi bir davranış fiilini yapmak istediğinde sonucunda ne gibi bir ceza ile karşılaşacağını düşünmesine ya da en basit tabir ile el alem ne der düşüncesine kapılmaya Korku Kültürü Fobisi denir.

82) Motivasyon nedir?

Bireylerin bir işi ya da bir eylemi yapmak için kendini psikolojik olarak kendini hazırlamasına denir.

83) Okuma oranı nasıl arttırılabilir?

Şehir merkezlerine göre kırsal kesimlerde okuma oranı daha düşüktür. Bunun nedenleri arasında ulaşım başı çeker. Köy yerlerine yeri geldiği zaman ulaşım daha zor olur. Ayrıca nüfus azlığı nedeni ile okul olma olasılığı daha düşüktür. Bunun için taşımalı eğitim ile şehir merkezlerine bir nebze ulaşım sağlanarak eğitim hayatları devam ettirilebilir. Ayrıca genel doğu kesimlerde yaşadığımız kızların okula gönderilmemesi durumunu ise mecburi eğitim ve gönderilmeyen çocukların ailelerine yasal yaptırımlar uygulanarak okuması sağlanabilir. Son olarak hayat pahalılığı göz önünde tutulduğunda kitap ve kırtasiye gibi ihtiyaçların devlet desteği ile sağlanması maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının okula gitmesini kolaylaştıracaktır.

84) Otorite nedir?

Bir kişinin herhangi bir kurum ya da bir toplum üzerinde kendini kanıtlamış olup, kendine sağladığı itaat ve hakimiyet gücüne denir.

85) Psikolojik Baskı nedir?

Bireylerin çalıştığı kurumlarda amirleri tarafından yıldırıcı ve insanı değersiz görme sonucunu oluşturacak durumların var olması için uygulanan politikaya denir.

86) Cemal Kaşıkçı kimdir?

1958 Medine doğumlu Suudi Arabistanlı köşe yazarı ve yazardır. 2018 yılında İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştür.

87) Millet sistemi nedir?

Ülkede yaşayan toplulukları din ve mezhep esasına göre teşkilatlandırmak suretiyle yönetme biçimine millet sistemi denir.

88) Ülkelerin kalkınmasında eğitimin önemi nedir?

Bir ülkenin kalkınmasında en önemli etki bilimdir. Bilim ileri görüşlülüğü insana işleyen bir araçtır. Bilimin olması için bilinçli olunması ve bunun içinde eğitim gereklidir. Eğitim insanları hem sosyal açından hem de bilim açısından eğitir. Eğitimsiz bireylere sahip olan bir ülke körelmenin önüne asla geçemez ve sürekli birilerinin himayesi altında yaşayarak bağımsızlığını kaybeder. Bu nedenle gelişen, huzurlu ve bağımsız bir ülke olmak için önce eğitimli olmak gerekir.

89) Stres nedir?

Sıkıntılı ya da rahatsız edici bir durumda insanın hissettiği ruhsal ve fiziksel gerilim haline denir.

90) Stresle başa çıkma yöntemleri nelerdir?

Stres bir kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik halidir.

 Yaptığınız işte kendinize güvenin, inanın ve kararlı olun

 Sizi üzen ya da strese sokan durumlardan uzak durun

 Düzenli ve sağlıklı yaşamaya dikkat edin

 Sosyal çevrenizi olumsuz etkileyecek durumlardan kaçının

 Evet ya da hayır demeyi bilin

 Sizi rahatlatacak hobiler edinin

 Gerekirse bir uzmandan yardım alın

 

91) Kentsel dönüşüm nedir?

Şehirlerin eskimiş yapılarının depreme olan dayanaklıkları, olası bir depremde çevreye vereceği zararları konusunda yapılan çalışmalarda olumsuz olanların yıkılıp yerine daha modern ve dayanıklı yapıların yapılmasına ‘Kentsel Dönüşüm’ denir.

92) Ortadoğu ülkelerinden birkaçını sayınız.

 Türkiye

 İsrail

 Irak

 İran

 Suudi Arabistan

 Mısır

93) İç göç nedir?

Aynı ülke içerisinde bulunan bir şehirden başka bir şehre çeşitli sebepler ile taşınma işlemine denir.

94) Sondaj nedir ve çeşitleri nelerdir?

Yeryüzüne çeşitli sebeplerle delik açma işine Sondaj denir.

 Petrol Sondajları

 Su Sondajları

 Temel Sondajlar

 Maden Sondajları

 Enerji Sondajları

95) Gerilla nedir?

Düzenli ordular gibi olmamakla beraber küçük gruplar halinde karşılarındaki orduyu yıpratmaya çalışan askeri birliği oluşturan kişilere denir.

96) İnternet nedir?

Dünya çapında bulunan tüm bilgisayarları birbirine bağlayan iletişim ağına denir. Ağların ağına internet denir.

97) Hitabetin siyasete etkisi nedir?

Hitap her konuda olduğu gibi siyasette de önemlidir. Bir insanın konuşma şekli o insana güvenilip güvenilmeyeceği konusunda bizlere yardımcı olur. Kesin ve net tavırlar karşısındaki insanı etkilemede çok önemlidir. Bir siyasetçi ne anlatmak istediğini karşısındakine geçiremez ise siyasi hayatında başarılı olma imkânı yoktur.

98) İdeal iş ortamı nedir ve sizce nasıl olmalıdır?

Bir işçinin yapmış olduğu işi en iyi şekilde yapabilmesi için sağlanmış çalışma ortamına denir. İdeal bir iş ortamı çalışanın verimli olabilmesi için her türlü olanağın sağlanmış olması gereklidir. Kullandığı bilgisayarın son teknolojiye uygun olması, çalışılan ortamın hem sağlık hem de huzur verici olması ve çalışanın işini sevecek bir yapıya sahip olması gereklidir.

99) İnsanlar arası iletişim neden önemlidir?

Yalnızlık insan için olan bir durum değildir. Yani insan yalnız yapamaz, o nedenle kendisine bir arkadaş bir eş aramak ister işte o zaman iletişime ihtiyaç vardır. Ayrıca bunun dışında diğer insanların karışılabileceği bir olumsuz olayı engellemek için, geçmişte yaşadığı bir durumu gelecek nesillere aktarmak için iletişim her zaman gereklidir.

100) Başarıda takım çalışmasının önemi nedir?

Herhangi bir konuda bireylerin tek başına faaliyet göstermek yerine toplu halde hareket etmesi durumunda oluşan kavrama takım denir. Takım olarak faaliyet göstermek yapılan eylemde paylaşım yapılarak bireylerin daha az enerji harcayarak en erken bir zamanda bitirmesine olanak sağlar. Ayrıca tüm bu durumlarda başarıya ulaşmak daha kolay ve olasılığı daha yüksektir.

101) Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

İnsan ne yaparsa yapsın, işin sonunda pozitif çıktı alıyor ve yararlı bir payda sağlıyorsa bu hem kendi için hem de çevresi için bir başarıdır. Sonucunun çevreye fayda yerine zarar sağladığı çıktılar kötü emeller için bir başarı olabilir ama genel olarak başarısızlıktır.

102) Beden dili kavramı nedir?

Bir kişinin konuşma sırasında oluşturan mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinin vermiş olduğu ifadeye denir.

103) MOBESE nedir?

MOBESE’nin klasik tanımı, Emniyet Genel Müdürlüğü araçları için tasarlanmış iletişim altyapı olarak GPRS iletişim teknolojisini kullanan, yazılım ve mobil donanım birimlerinden oluşan, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin (GIS/MIS) entegrasyonudur.

Ancak ülkemizde bu güvenlik amaçlı şehirlere yerleştirilen kameralara denmektedir. Kurulduğu şehirde caddelerin ve şehir merkezlerinin trafik kontrolü ve araç takibi ayrıca herhangi bir güvenlik sorunu olmamasına karşı kullanılıyor.

104) Kültür nedir?

Bir toplumun kendine özgü olan ve nesillere aktarılan maddi ve manevi mirasa denir.

105) Kalibre nedir?

Kalibre mermileri çekirdeklerinin çağını ölçmekte kullanılan ölçü birimidir. Kalibre inç ‘in yüzde biri kadar olan ölçü birimidir. Ayrıca 1 Kalibre 0,254 Milimetreye eşittir.

106) Aile içi ekonomik şiddet nedir?

Aile bireylerinin lideri konumundaki kişinin tüm kazançlara el koyması, yeterince eve para bırakmayıp geçimi zorlaştırması, diğer bireylerin zorla çalıştırmak ve para harcamasına izin vermemesi durumuna denir.

107) Alt Kültür nedir?

Her ülkenin kendine has kültürleri vardır. Bu kültürlerin dışında giyim, dil, din ve gelenek gibi bölgesel kültürler vardır. İşte farklılıkları oluşturan kültüre alt kültür denir.

108) Anahtar Statü nedir?

Bireylerin toplum içinde en baskın olan statüsüne denir. Örneğin öğretmen evde baba ama herkesin gözünde öğretmendir. Öğretmen olması anahtar statüdür.

109) Kıbrıs Barış Harekâtının önemi nedir?

Akdeniz’deki konumu nedeni ile Kıbrıs adası büyük bir stratejik öneme sahiptir. 1571 yılında Osmanlı Devleti Kıbrıs’ı fetih etti. Ancak 93 Harbinde Osmanlı’nın Ruslara yenilmesi her şeyi değiştirdi. İngiltere’nin desteğini almak isteyen Osmanlı 1878 yılında Berlin Anlaşması imzalandı ve ada Osmanlı toprağı olarak kaldı ancak kontrolü İngiltere’ye verildi.

I.Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Lozan Barış Antlaşması ile Kıbrıs tamamen İngilizlerin eline geçti. Daha sonra Rumlar Yunanistan’a katılmak istedi ve bu durumda Türkiye araya girdi iki toplumlu Kıbrıs Devleti kurulmasına karar verdi. Ancak bu durum Rumların Yunanistan’a bağlanma isteklerini değiştirmedi. Kıbrıs Millî Mücadele Gücü altına kurulan Rum örgüt Türklere karşı saldırılara başladı. Bir gecede binlerce Türk’ü katletti. Bu durum karşısında kayıtsız kalamayan Türkiye 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs’ta bulunan Türklerin refahı, huzuru ve özgürlüğü için Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlattı ve Türkiye’nin garantörlüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

110) Kıbrıs Barış Harekâtının parolası nedir?

Ayşe Tatile Çıksın

111) ÖSO nedir?

Suriye’de oluşan iç karışıklıktan sonra ordudan ayrılan askerler ve subayların oluşturduğu orduya ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) denir.

112) Terör denilince ne anlıyorsunuz?

Şiddetin her türlüsünü kullanarak etrafa korku ve dehşet salmak, öldürmek, kırmak, yıkmak ve yok etmek eylemine denir.

113) Ülkemizde OHAL uygulanmak zorunda kaldığı son olay hangisidir?

15 Temmuz 2016 FETÖ hain darbe girişimi

114) Dini istismar eden terör örgütleri hangileridir?

 El Kaide

 Hizbullah

 DEAŞ

 FETÖ

115) Devlet bütçesi nedir?

Kamu gelir ve giderlerinin belirlendiği ve yasama organı tarafından onaylanan kanuna denir.

116) Çocukları koruyan 3 kurum söyleyiniz.

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

 Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

 Geleceğimiz Çocuklar Vakfı

 Kimsesiz ve Korumaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

117) Darbe nedir?

Bir ülkede bulunan silahlı kuvvetlerin silah zoru ile yönetime el koymasına darbe denir

118) Demokrasi denince ne anlıyorsunuz?

Demokrasi insanların eşit haklara sahip olduğu, devlet yönetiminin şekillendirilmesinde söz sahibinin çoğunluğun elinde olduğu bir yönetim şeklidir

119) Demokrasi ile ulus arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Demokraside en büyük söz sahibi halktır. Demokrasiyi halk şekillendirir. Herkes eşittir ve devlet yönetimini kimin yapacağını belirleyen yine halktır.

120) Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?

 Milli Egemenlik

 Seçme ve Seçilme Hakkı

 Katılım

 Özgürlük

 Eşitlik

 Çoğulculuk

 Hukuk Devleti

 Kuvvetler Ayrılığı

 Şeffaflık

121) “Türk” sözcüğü ilk olarak nerede kullanılmıştır?

Türk sözcüğü ilk olarak 8. yüzyılda Türk tarihinin, Türk dilinin, Türk kültürünün ve Türk edebiyatının en ilk ve en önemli belgesi olan Göktürk Kitabeleri; diğer adıyla Orhun Anıtları’nda kullanılmıştır.

122) Baskı kontrolü polislik ve bekçilik mesleği için neden önemlidir?

Polislik ve Bekçilik mesleği baskı, stres ve tehlike altında olunan bir meslektir. Kimi zaman kişinin son haddine kadar sinirleri denenebilir. Bu noktada polis veya bekçi kendine hâkim olabilirse, baskı altında kendi kontrolünü sağlayabilirse doğru kararlar verebilir.

123) Soğukkanlılık nedir? Bir polis için soğukkanlı olmanın faydaları nelerdir?

Soğukkanlılık bir olayın çözümünde sakin olup düşünerek hareket etmek panikleyip yanlış bir hareket yapmamak demektir. Bir polis için soğukkanlı olmak ise çok büyük önem taşır, çünkü siz halkın huzuru güvenliği ve refahı için mücadele ediyorsunuz. Yapılan yanlış bir hareket yanlış bir adım korumaya çalıştığınız kişilere zarar verebilir ve bunun geri dönüşü olmaz.

124) Kurtuluş mücadelemiz ne zaman fiilen sona erdi?

Kurtuluş Savaşı, büyük bir milli birlik ve beraberlik ile verilen mücadeleden sonra kazanılmış ve 11 Ekim 1922 yılında Mudanya Mütarekesi ile fiilen bitmiştir.

125) Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler nelerdir?

Göktürk, Uygur, Arap, Kiril, Latin’dir.

126) Özel yaşamın gizliliği nedir?

Özel yaşam, kişinin kendine ait olan ve başkası tarafından gözetlenip, rahatsız edilmek istemediği bir hayattır. Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez.

127) Talimat nedir?

Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin gereğince yürütülmesi için komutanlık, başkanlık ya da daire başkanlıklarınca verilen, o hizmete ilişkin düzen, ilke ve sorumlulukları kapsayan buyrukların ortak adıdır.

128) Resmi dili Türkçe olan devletler hangileridir?

Karahanlılar, Karamanoğulları, Memluklar, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti.

129) Dünya’da bayrağında hilal simgesi olan 5 ülke sayınız.

Türkiye, Libya, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Singapur, KKTC

130) Toplumun Temel İhtiyaçları Nelerdir?

 Beslenme

 Barınma

 Sağlık

 Güvenlik

 Eğitim

 Adalet

 

Kaynak : polisaskeradaylari.com