Ankara Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli İcra Katibi Aday Tespit Listeleri

Ankara Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli İcra Katibi Aday Tespit Listeleri

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığının ilanları gereğince Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli İcra Katibi alımına dair Komisyon Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Şoför alımına ait lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere oluşturulan listeler ilan ekinde yayınlanmıştır.

-Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Katipliği için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alarak klavye uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların, klavye uygulama sınav tarihi ve saati ekte yer alan aday tespit listelerinde adayın isminin bulunduğu satırın sağ tarafında yayınlanmıştır. Adayların isimlerinin karşısında belirtilen tarihte ve belirtilen saatten 30 dk. önce Ankara Adliyesi önünde (A Blok Giriş Kapısı) T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylardan kimlik belgeleri dışında başkaca bir evrak istenmeyecektir. Belirtilen tarihten ve saatten sonra gelen adaylar ile kimlik belgesi yanında olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.

Klavye Uygulama sınavında çıkacak metinler Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlanacaktır.

-Sözleşmeli Şoför için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alarak uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların uygulama sınavı tarihi ve saati ekte yer alan aday tespit listelerinde adayın isminin bulunduğu satırın sağ tarafında yayınlanmıştır. Adayların 19.08.2019 günü saat 13:30 da Sincan Yenikent Cezaevi Kampüsünde T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgeleri ve ehliyetleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylardan kimlik belgeleri ve ehliyetleri dışında başkaca bir evrak istenmeyecektir. Belirtilen tarihten ve saatten sonra gelen adaylar ile kimlik belgesi yanında olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.

Bu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.