Genel Sorular

Genel Sorular

Türkiye'deki en yüksek göl hangisidir?


Türkiye'deki en yüksek göl Hazar Gölü'dür.


1980 askeri darbesi sonucunda hangi yıl seçimler yapıldı?

1980 askeri darbesi sonucunda 1983 yılında seçimler yapıldı.


"Yeni Osmanlılar" olarak da bilinen Osmanlıcılar hangi dönemde etkili oldular?

"Yeni Osmanlılar" olarak da bilinen Osmanlıcılar, 19. yüzyılın sonlarına doğru II. Mahmud döneminde etkili oldular.


Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri hangisidir?

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'dir.


1980 askeri darbesinin ardından hangi yıl çok partili siyasi hayata geçildi?

1980 askeri darbesinin ardından 1983 yılında çok partili siyasi hayata geçildi.


Türkiye'nin en yüksek zirvesi nerede bulunur?

Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'nda bulunur.


1999 Marmara depremi sonrasında hangi yıl deprem sigortası zorunlu hale geldi?

1999 Marmara depremi sonrasında 2000 yılında deprem sigortası zorunlu hale geldi.


Türkiye'de ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve "ilk şehir" olarak bilinen antik yerleşim yerinin adı nedir?

Türkiye'de ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve "ilk şehir" olarak bilinen antik yerleşim yerinin adı Çatalhöyük'tür.


Türkiye'nin milli marşı nedir?

Türkiye'nin milli marşı "İstiklal Marşı"dır.


1974 Kıbrıs Harekatı hangi tarihte gerçekleşti?

1974 Kıbrıs Harekatı 20 Temmuz 1974'te gerçekleşti.