1.Dünya Savaşında Çanakkale Ne Cephesiydi?

1.Dünya Savaşında Çanakkale Ne Cephesiydi?


SORU
1.Dünya Savaşında Çanakkale Ne Cephesiydi?

CEVAP

SAVUNMAGÖNDEREN
Katip Bey