1.Dünya Savaşında Hicaz-Yemen Ne Cephesiydi?

1.Dünya Savaşında Hicaz-Yemen Ne Cephesiydi?


SORU
1.Dünya Savaşında Hicaz-Yemen Ne Cephesiydi?

CEVAP

SAVUNMAGÖNDEREN
Katip Bey