1.Dünya Savaşında Suriye-Filistin Ne Cephesiydi?

1.Dünya Savaşında Suriye-Filistin Ne Cephesiydi?


SORU
1.Dünya Savaşında Suriye-Filistin Ne Cephesiydi?

CEVAP

SAVUNMAGÖNDEREN
Katip Bey