1919 Yılında Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar İsimli Eseri Kaleme Alan, Bilim Adamı Kimdir?

1919 Yılında Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar İsimli Eseri Kaleme Alan, Bilim Adamı Kimdir?


SORU
1919 Yılında Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar İsimli Eseri Kaleme Alan, Bilim Adamı Kimdir?

CEVAP
Mehmet Fuat Köprülü

GÖNDEREN
Klavye Uzmanı