1924 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

1924 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?


SORU
1924 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

CEVAP
 Karma hükümet sistemi benimsenmiştir. Karma hükümet sistemi, meclis hükümet sistemi ile parlamenter hükümet sistemine geçiş arasındaki süreçtir.  Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemi oluşmuştur.  Anayasa sertliği söz konusudur: Anayasanın değişikliği konusuna ilişkin prosedür ayrıntılı işlenmiş ve bazı şartlara bağlanmıştır. Kanunların anayasaya aykırı olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Fakat 1961 anayasasına kadar geçen sürede kanunların anayasaya uygunluğuna ilişkin bir yargısal denetim mekanizması mevcut olmadığından, anayasa ihlali sıkça görülmüştür.  Laiklik: Öncelikle 1928 yılında “Devletin dini İslam’dır” maddesi anayasadan çıkartılmış ve 1937 yılında da 6 Atatürk ilkesi anayasaya alınmıştır.  Kamu Hürriyetleri: Tabii Hak ilkesi kabul görmüştür. Bu ilke ile hürriyetin tanımı yapılmış ve sınırı çizilmiştir.  Denetim mekanizmansın yokluğu dolayısıyla meclis tarafında sıkça çıkarılmıştır.  Çoğunlukçu demokrasi anlayışına sahiptir.  1946 yılından itibaren çok partili siyasi hayat kabul edilmiştir.  1946 yılından itibaren tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.  Parlamenter sistemin ayırıcı özelliği; yürütme organın, yasama organından kaynaklanması ve ona karşı sorumlu olması.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet