1982 Anayasası İle Koruma Altına Alınan İnkılap Kanunları Nelerdir?

1982 Anayasası İle Koruma Altına Alınan İnkılap Kanunları Nelerdir?


SORU
1982 Anayasası İle Koruma Altına Alınan İnkılap Kanunları Nelerdir?

CEVAP
-Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Şapka İktisası Hakkında Kanun-Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir takım Ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun-Türk medeni kanunuyla kabul edilen evlenme akdinin evlenme memuru önünde yapılacağına dair kanun Medeni Nikah Esası ile Aynı Kanununun                         110. Maddesi-Beynelminel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun-Türk Harflerinin Kabulü ve Uygulanması Hakkında Kanun-Efendi,Bey,Paşa gibi Lakap ve Ünvanların Kaldırılmasına Dair Kanun– Bazı Kisvelerin(kıyafetlerin) giyilemeyeceğine Dair Kanun.

GÖNDEREN
rhm