1982 Anayasası Nın Başlangıç İlkeleri Nelerdir?

1982 Anayasası Nın Başlangıç İlkeleri Nelerdir?


SORU
1982 Anayasası Nın Başlangıç İlkeleri Nelerdir?

CEVAP
Laiklik– Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık– Sosyal devlet ve eşitlik– Türk varlığının ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü– İnsan onurunun korunması– Kişinin maddi ve manevi bütünlüğünün korunması– Atatürk medeniyetçiliği– Doğal haklar– Atatürk milliyetçiliği– Milli egemenlik– Anayasa ve hukukun üstünlüğü,– Çağdaş milletler seviyesine ulaşma azmi– Özgürlükçü demokrasi.

GÖNDEREN
rhm