1982 Anayasasına Göre Tüzük Çıkarma Yetkisi Kime Aittir?

1982 Anayasasına Göre Tüzük Çıkarma Yetkisi Kime Aittir?


SORU
1982 Anayasasına Göre Tüzük Çıkarma Yetkisi Kime Aittir?

CEVAP

Bakanlar KuruluGÖNDEREN
İKM Hanım