1982 Anayasasının Genel Esasları Nelerdir?

1982 Anayasasının Genel Esasları Nelerdir?


SORU
1982 Anayasasının Genel Esasları Nelerdir?

CEVAP
Madde1- Devletin şekli :Türkiye Devleti bir cumhuriyettirmadde2– Cumhuriyet’in nitelikleri : Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.madde3– Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti,madde4– Değiştirilmeyecek hükümler: Anayasanın ilk 3 maddesi değiştirilemez değiştirilmesi teklif edilemezmadde5– Devletin temel amaç ve görevleri,madde6– Egemenlik,madde7– Yasama yetkisi,madde8– Yürütme yetkisi ve görevi,madde9-Yargı yetkisi,madde10– Kanun önünde eşitlik,madde11– Anayasanın bağlayıcı üstünlüğü.

GÖNDEREN
rhm