1982 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

1982 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?


SORU
1982 Anayasasının Özellikleri Nelerdir?

CEVAP
 Daha ayrıntıcıdır.  Geçiş dönemi öngörmüştür. Bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka yaptırılmıştır.  Katı ve serttir. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı onayı şartı ilk kez getirilir.  Milli Güvenlik Konseyinin düzenlediği kanunların anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 2001 değişiklikleriyle çıkarılmıştır.  Otoritenin ağırlığı artmıştır. Kamu yararının, kişilerin yararından önce geldiği düşüncesi ve anarşi kaygıları sebebiyle hak ve hürriyetlerde sınırlamalara gidilmiştir.  Güçlü devlet, otoriter idare kavramları ön plana çıkmıştır.  Yürütme organı güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı makamı güçlendirilmiştir.  Siyasi karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümler getirilmiştir.  Daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir.  Siyasi partilerin kadın ve gençlik kolu gibi ayrıcalık yaratan yan kuruluşları meydana getirme yasaklanmıştır.  1995 değişiklikleriyle hepsi çıkarılmıştır. Seçim dönemi 5 yıla çıkartılır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet