Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz.

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz.


SORU
Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz.

CEVAP
Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır. Ayrıca, işe yaramayacak hâle gelmiş kimseler de, tutar bir yanları olmadığı için felâketlerden çekinmezler.

GÖNDEREN
BaySözlük