Adam Olana Bir Söz Yeter.

Adam Olana Bir Söz Yeter.


SORU
Adam Olana Bir Söz Yeter.

CEVAP
İyi yetişmiş, kişilikli, anlayışlı, duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü, ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler. Bir sözü defalarca söyleten, söyleyeni zorlayan, çıkmaza sokan kimselerde ise, bir kavrayış noksanlığı, bir ahlâk eksikliği var sayılabilir.

GÖNDEREN
BaySözlük