Adamın (İnsanın) Adı Çıkacağına (Çıkmaktansa) Canı Çıksın (Çıkması Yeğdir).

Adamın (İnsanın) Adı Çıkacağına (Çıkmaktansa) Canı Çıksın (Çıkması Yeğdir).


SORU
Adamın (İnsanın) Adı Çıkacağına (Çıkmaktansa) Canı Çıksın (Çıkması Yeğdir).

CEVAP
Toplumun bir insan hakkında verdiği yargı kolay kolay değişmez. Eğer bir adamın adı kötüye çıkmış, bu yanıyla şöhret bulup tanınmışsa, bu durum onun için katlanılmazdır. Nereye gitse kötü yanı yüzüne vurulacak, itilip kakılacak, aşağılanıp toplum dışına itilecektir. Böyle bir hayatı yaşamak, o insan için yaşarken ölmek demektir.

GÖNDEREN
BaySözlük