Adamın İyisi Alış Verişte Belli Olur.

Adamın İyisi Alış Verişte Belli Olur.


SORU
Adamın İyisi Alış Verişte Belli Olur.

CEVAP
Alışveriş bir insanın karakterini, iyi ya da kötü oluşunu belirleyen en önemli ölçütlerden biridir. Alışveriş her şeyden önce çıkara dayanır. Birçok insan da çıkarı için ahlâk kurallarını çiğnemekten kaçınmaz. Bunu anlamanın en iyi yolu da kişiyi alışverişte denemektir. Alışveriş sırasında hileye başvurmayan, hakkı gözeten, yalan söylemeyen, ahlâksız yollara sapmayan kimse iyi insandır.

GÖNDEREN
BaySözlük