Adli Defterlerin Tutulması Konusunda Hangi Hususlara Uyulması Zorunludur?

Adli Defterlerin Tutulması Konusunda Hangi Hususlara Uyulması Zorunludur?


SORU
Adli Defterlerin Tutulması Konusunda Hangi Hususlara Uyulması Zorunludur?

CEVAP

➢ Defter sayfalarının düzgün ve birbirini takip eden numaralamaya tabi tutulması.

➢ İlk ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak altının daire amiri tarafından onaylanması, mühürlenmesi.

➢ Her sayfanın daire mührü ile mühürlenmesi.

➢ Silinti ve kazıntı bulunmaması, yanlış yapılmışsa okunacak şekilde üzeri çizilerek doğrusu yazılıp, durumun amire onaylatılması.

➢ Kurşunkalem, boyalı kalem, tükenmez kalem kullanılmaması.

➢ Defterlerin mavi ve siyah mürekkeple tutulması.

➢ İşlerin ve işlemlerin, defterlere işlem haneleri art arda gelecek şekilde tarih sırasıyla yazılması

➢ Her sayfanın sağ tarafına genişçe açıklama sütunu bırakılması.

➢ Hepsinin aynı büyüklükte olmasına dikkat edilmesi GÖNDEREN
Takım Lideri