Adli Para Cezası Nedir?

Adli Para Cezası Nedir?


SORU
Adli Para Cezası Nedir?

CEVAP

Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde 730 günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın, hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. ✓ Adlî para cezası, Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. ✓ Adlî para cezasını içeren ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adlî para cezasının ödenmesi için bir ödeme emri tebliğ eder. ✓ Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir. ✓ Çocuklar hakkında hükmedilen; adli para cezası ile hapis cezasından çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezalar hapse çevrilemez ✓ hükmü Cumhuriyet Başsavcılığınca uygulanır. ✓ Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre beş yılı geçemez. ✓ Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır.GÖNDEREN
Takım Lideri