Adli Para Cezasının İnfazını Açıklayınız ?

Adli Para Cezasının İnfazını Açıklayınız ?


SORU
Adli Para Cezasının İnfazını Açıklayınız ?

CEVAP

  • 5 günden az 730 günden fazla olmamak kaydıyla hükümlü hesaplanan meblağı devlet hazinesine öder.
  • Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi 3 yılı geçemez. Birden fazla hükümle adli para cezalarına mahkumiyeti halinde bu süre 5 yılı geçemez
  • Hükümlü, hapis yattığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır


GÖNDEREN
Katip Bey