Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur.

Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur.


SORU
Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur.

CEVAP
Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çocuklar, çokluk büyüklerini örnek alırlar. Onlardan ne görürlerse onu yapmaya çalışırlar. Bu sebeple, anne-babanın çocuklar, büyüklerin de küçükler üzerindeki etkisi, eğitim açısından oldukça önemlidir.

GÖNDEREN
BaySözlük