Ağır Kazan Geç Kaynar.

Ağır Kazan Geç Kaynar.


SORU
Ağır Kazan Geç Kaynar.

CEVAP
1. Herkesin anlayış yeteneği bir değildir, öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar. 2. Bazı beceriksiz, tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler. 3. Ağırbaşlı, olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar.

GÖNDEREN
BaySözlük