Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını Açıklayınız ?

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını Açıklayınız ?


SORU
Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını Açıklayınız ?

CEVAP

  • Hükümlü tek kişilik odada barındırılır
  • Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır
  • Hükümlü hiçbir suretle kurum dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez
  • Kurumun uygun gördüğü hallerde ailesiyle 15 günde bir kez 15 dakikayı geçmemek kaydıyla telefonla görüşebilir veya 15 günlük aralıklarla günde 1 saati geçmemek şartıyla ziyaret edilebilirler


GÖNDEREN
Katip Bey