Akıllı Düşman, Akılsız Dosttan Hayırlıdır (Deli Dostun Olacağına Akıllı Düşmanın Olsun).

Akıllı Düşman, Akılsız Dosttan Hayırlıdır (Deli Dostun Olacağına Akıllı Düşmanın Olsun).


SORU
Akıllı Düşman, Akılsız Dosttan Hayırlıdır (Deli Dostun Olacağına Akıllı Düşmanın Olsun).

CEVAP
Düşüncesiz ve yersiz davranan, gerçeği görmeyen, anlayışı kıt kimseler yaptıkları işlerin, söyledikleri sözlerin ne gibi sonuçlar doğuracağını hesap edemezler. Bu yanlarıyla, iyi niyetli de olsalar dostlarına bilmeyerek zarar verebilirler. Bunun aksine, akıllı düşmanın neler yapabileceği, hangi yollara başvuracağı önceden tahmin edilip sezilebilir; dolayısıyla kişi tedbirini alır, kendisine gelebilecek zararları önlemeye çalışır.

GÖNDEREN
BaySözlük