Aktif Öğrenme Nedir?

Aktif Öğrenme Nedir?


SORU
Aktif Öğrenme Nedir?

CEVAP

Öğrencinin kendi öğrenmesinin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenmeGÖNDEREN
HasanG.