Allah Uçamayan Kuşa Alçacık Dal Verir.

Allah Uçamayan Kuşa Alçacık Dal Verir.


SORU
Allah Uçamayan Kuşa Alçacık Dal Verir.

CEVAP
Kiminin gücü az, kiminin yeteneği sınırlıdır. Allah, bu insanlara da durumlarına göre imkânlar verir; kolaylıklar gösterir; onların da bir hayat düzeni kurmalarına, geçim yolu bulup barınmalarına yardım eder.

GÖNDEREN
BaySözlük